Zmiany na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Podpisaliśmy umowę - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

20-06-2024

Zmiany na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Podpisaliśmy umowę

Wybraliśmy wykonawcę projektu przebudowy ronda Zesłańców Syberyjskich. Zgłosiła się jedna firma, której oferta opiewa na nieco ponad 781 tys. zł - ponad 100 tys. zł mniej niż zabezpieczyliśmy na ten cel. Po analizie postanowiliśmy z niej skorzystać, a pod koniec maja podpisaliśmy umowę. Wykonawca ma 16 miesięcy na opracowanie kompleksowego projektu przebudowy.Przejście pod Rondem Zesłańców Syberyjskich.

Przejścia i przejazdy “pół-podziemne”

Skrzyżowanie u zbiegu Woli i Ochoty ponad dwie dekady temu zostało przebudowane na trzypoziomowy węzeł drogowy. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że rondo jest z poprzedniej epoki – powstało na długo przed obowiązującymi obecnie w stolicy wytycznymi projektowymi infrastruktury pieszej i rowerowej.

Efektem są rozwiązania dość niefortunne i nieprzystające do współczesnych standardów. Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe zostały połowicznie umieszczone pod ziemią. Jezdnię po południowej stronie pokonuje się w poziomie terenu, a następnie chodnik i droga rowerowa pod ostrym kątem zagłębiają się pod powierzchnię i zakończone są schodami. Całkowicie brakuje też połączenia pieszo-rowerowego w osi wschód-zachód po północnej stronie ronda.

Rondo Zesłańców Syberyjskich jest więc “czarnym punktem” na mapie Warszawy pod kątem dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Stanowi też poważną barierę w rozwoju ruchu rowerowego, choć leży na przecięciu głównych tras rowerowych biegnących wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia, Alej Jerozolimskich oraz ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

“Czarny punkt” do likwidacji 

Celem projektu jest likwidacja istniejących przejść podziemnych i zastąpienie ich naziemnymi. Równolegle do przejść zostaną wyznaczone przejazdy rowerowe. Wiąże się to oczywiście z koniecznością przeprojektowania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu. Istniejące drogi rowerowe, obecnie wykonane z kostki betonowej, zostaną zbudowane od nowa – szersze i asfaltowe. Przebudowane zostaną również chodniki oraz przystanki autobusowe.

Projektant ma za zadanie narysować tymczasowy przebieg drogi dla rowerów w rejonie autobusowego Dworca Zachodniego, który w przyszłości ma zostać przebudowany. Taka etapowa trasa załata brak w infrastrukturze rowerowej po północnej stronie Alej Jerozolimskich między rondem i kolejowym Dworcem Zachodnim.

Do trzech razy sztuka?

Przebudowa ronda była pierwotnie planowana już w ramach poprzedniej perspektywy unijnej i programu ZIT WOF realizowanego w latach 2016-2019. Jednak wysokie ceny w przetargach na inne zadania nie pozwoliły wtedy, nawet pomimo zasilenia programu dodatkowymi środkami przez Radę Warszawy, na realizację inwestycji. Z kolei w przetargu na projekt, który został ogłoszony w lipcu zeszłego roku, nie zgłosił się ani jeden wykonawca gotowy podjąć się tego zadania.
Nie zrezygnowaliśmy jednak z przeprowadzenia też ważnej inwestycji. Pod koniec stycznia ogłosiliśmy kolejny przetarg na wybór projektanta. Zgłosiła się jedna firma – Infra Centrum Doradztwa sp. z o.o. z Leszna. Jej oferta opiewa na nieco ponad 781 tys. zł. To ponad 100 tys. zł mniej niż zabezpieczyliśmy na ten cel. Podjęliśmy decyzję, aby skorzystać z tej oferty, a pod koniec maja podpisaliśmy umowę. Wykonawca ma 16 miesięcy na opracowanie kompleksowego projektu przebudowy. Będzie miał też obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego podczas prac budowlanych. Samą budowę wstępnie planujemy sfinansować z pomocą kolejnej rundy środków unijnych.

Dużo się dzieje dookoła ronda

Samo rondo wciąż czeka na lepsze czasy, ale w jego rejonie praca wre, a w przygotowaniu są już kolejne inwestycje. Tym bardziej potrzebna jest zmiana również w centralnym punkcie, która poprawi jego dostępność oraz dostosuje go do roli funkcjonalnego węzła kluczowych tras rowerowych.

W poprzednich latach zbudowaliśmy brakujący odcinek drogi rowerowej na ochockim fragmencie Alej Jerozolimskich, a na wysokości Parku Pięciu Sióstr przebudowaliśmy istniejący. W toku jest teraz przetarg na kontynuację prac, czyli przebudowę trasy rowerowej wzdłuż Alej na odcinku Śmigłowca – Na Bateryjce.

Trwa przebudowa kolejowego Dworca Zachodniego, która obejmuje również tunel pod torami kolejowymi w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia. Prowadzone przez PKP prace powinny zakończyć się jeszcze przed planowanymi przez nas robotami na rondzie. W perspektywie najbliższych lat powstanie też linia tramwajowa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Przed rondem Zesłańców zostanie schowana w tunelu, następnie pod ziemią ominie rondo od wschodu i połączy się z podziemnym przystankiem przygotowanym już specjalnie na ten cel pod dworcem kolejowym. W ramach tych prac zostanie również zmodernizowana droga rowerowa na ulicy Bitwy Warszawskiej.

Zakres projektu przebudowy chodników i dróg rowerowych w rejonie ronda Zesłańców został określony tak, aby z każdej strony dochodził do granicy innych planowanych prac. To przykład dobrej koordynacji i planowania, który pozwoli na osiągnięcie spójnego efektu wszystkich robót.

Aktualizacja

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany pod koniec stycznia 2024 r. i następnie zaktualizowany o nowe istotne informacje w połowie marca (po otwarciu ofert) oraz pod koniec kwietnia (po wyborze wykonawcy) i w drugiej połowie czerwca (podpisanie umowy).

Powered by Projectic.pl