Samochody wracają na Gołkowską - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

03-10-2014

Samochody wracają na Gołkowską

Już w niedzielę wieczorem przywrócimy ruch kołowy na moście nad Jeziorkiem Czerniakowskim

w ciągu ul. Gołkowskiej. Zlikwidujemy objazdy, a autobusy powrócą na swoje poprzednie trasy. Ostatnie dni to próby obciążeniowe wykonywane na płycie mostu przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, każdorazowo w sytuacji rozpiętości przęseł powyżej 21 m na obiektach mostowych, próby muszą zostać wykonane. Podczas pomiarów jest badane ugięcie przęsła pod wpływem ciężaru, czy procent ugięcia odpowiada normom projektowym, przede wszystkim pomiary mają jednak odpowiedzieć na pytanie czy obiekt jest bezpieczny. Remont mostu był ściśle powiązany z wymianą rur ciepłowniczych Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, bezpośrednio podwieszonych do konstrukcji wiaduktu. Cały obiekt był „rozebrany” do samej płyty pomostowej, ta również w ramach prowadzonych prac została wymieniona na żelbetową, zespoloną z istniejącymi dźwigarami. Wykonawca wyremontował również dźwigary i poprzecznice. Cały system odwodnienia został odtworzony, zamontowano prowadnice i wózek rewizyjny wzdłuż obiektu. W przypadku ewentualnej awarii magistrali ciepłowniczej, specjalnie skonstruowane  otwory w nawierzchni chodnika pozwolą na bezinwazyjną naprawę elementów magistrali bez konieczności ingerencji w nawierzchnię jezdni. Zabezpieczyliśmy podstawy skarpy w postaci murków oporowych, wykonaliśmy reprofilację skarp wraz z umocnieniem stożków nasypowych. Most zyskał nową nawierzchnię na jezdni i chodnikach, oraz nowe balustrady stalowe. Teren remontu jest zlokalizowany na terenie rezerwatu przyrody, dlatego na potrzeby prac wykonawca używał materiałów nie stanowiących zagrożenia dla środowiska i ludzi.  Przez najbliższy tydzień wykonawca robót będzie prowadził ostatnie prace kosmetyczne, nie będą one miały jednak żadnego wpływu na ruch kołowy.

Powered by Projectic.pl