Szwedzka - PKP Targówek — budujemy łącznik od stacji metra do przystanku kolejowego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

06-12-2021

Szwedzka – PKP Targówek — budujemy łącznik od stacji metra do przystanku kolejowego

W poniedziałek 6 grudnia rozpoczęła się budowa połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy stacją drugiej linii metra, a czekającym na otwarcie nowym przystankiem kolejowym.

350 metrów z metra na kolej

ZDM we własnym zakresie opracował projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego, który połączy wejście do stacji metra „Szwedzka z przystankiem kolejowym Warszawa Targówek. Teraz ten projekt jest realizowany siłami miejskiego Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg.

Prace rozpoczynamy niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, aby móc zakończyć je jak najszybciej. Inwestycja na granicy Pragi i Targówka realizowana jest również na granicy jesieni i zimy. Szybkość prac i termin ich zakończenia zależy w dużej mierze do pogody. Roboty nie powodują utrudnień w ruchu.

Jego założenia są proste. Równo asfaltowy ciąg dla pieszych i rowerzystów, o szerokości 3 metrów, powstanie od najbardziej wysuniętego na wschód wyjścia z metra, dalej będzie przebiegać wzdłuż zajezdni autobusowej „Stalowa i na tyłach centrum handlowego, a zakończy się przy północnym wejściu na przystanek kolejowy PKP Warszawa Targówek. Dodatkowo od przystanku kolejowego do okolic zajezdni planowany jest montaż oświetlenia.

Stan sprzed rozpoczęcia prac

Projekt zagospodarowania terenu

metro Szwedzka - PKP Targówek (PZT CPR) 2021

Powered by Projectic.pl