Więcej historycznego bruku na placu Trzech Krzyży - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

23-05-2023

Więcej historycznego bruku na placu Trzech Krzyży

Roboty drogowe związane ze zmianami na śródmiejskim placu koncentrują się teraz po jego zachodniej stronie. Spod asfaltu odsłoniliśmy dawny bruk, podobnie jak na początku prac na części wschodniej. Najnowsze ustalenia z konserwatorem zabytków pozwoliły na uwzględnienie w planach jego wyeksponowania.

Prace na placu Trzech Krzyży, których celem jest remont nawierzchni, budowa infrastruktury rowerowej oraz zwiększenie ilości zieleni, od początku są etapowane tak, aby możliwie zmniejszyć utrudnienia. W pierwszym etapie zamknięta była jezdnia wschodnia, a cały ruch odbywał się po zachodniej stronie placu.

Bruk na Wiejskiej

W tym czasie cała nawierzchnia zamkniętej jezdni została rozebrana, odsłaniając dobrze zachowany zabytkowy bruk. Spowodowało to konieczność ustalenia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dalszych losów znaleziska. Przy okazji rozmów, udało się ulepszyć projekt, przywracając do niego kilkadziesiąt nowych drzew oraz zieleńców pełnych estetycznych bylin. Zieleń pojawi się na sam koniec inwestycji, prawdopodobnie wczesną jesienią. Obecnie w toku jest przetarg na wykonawcę tych dodatkowych prac.

Wizualizacja placu Trzech Krzyży - nowe drzewa

Wizualizacja placu Trzech Krzyży – nowe drzewa

Tymczasem wyeksponowaliśmy już fragment bruku oraz dawnych szyn tramwajowych na wysokości Instytutu Głuchoniemych przy ul. Wiejskiej. Pozostały bruk na jezdni wschodniej został oczyszczony, zinwentaryzowany, zabezpieczony i przykryty asfaltem. W takim kształcie czeka na szersze wykorzystanie w ramach ewentualnej kompleksowej inwestycji, która w przyszłości wprowadzić może docelowy kształt i wygląd placu Trzech Krzyży. W dłuższej perspektywie Warszawa planuje przeprowadzić warsztaty, by wypracować koncepcje będące podstawą nowego konkursu architektonicznego dla tego miejsca w kolejnych latach. W pracach wykorzystamy docelowo odkryte historyczne elementy placu. Projekt przeniesienia bruku lub pozostawienia go i wyeksponowania musi być odpowiednio czasowo oraz finansowo przygotowany.

Wyeksponowany bruk w rejonie Instytutu Głuchoniemych

Wyeksponowany bruk w rejonie Instytutu Głuchoniemych

Ze wschodu na zachód

Od drugiej połowy kwietnia na wschodniej jezdni obowiązuje ruch dwukierunkowy, a prace toczą się przede wszystkim na jezdni zachodniej. Również tutaj spodziewaliśmy się znaleźć pod asfaltem ślady dawnej nawierzchni i tak też się stało. Doświadczenia z pierwszego etapu oraz dobra bieżąca współpraca ze służbami konserwatorskimi pozwoliły tym razem na kontynuowanie robót drogowych praktycznie bez przeszkód.

Bruk na Brackiej

Bruku pod jezdnią zachodnią jest mniej oraz jest w gorszym stanie. Dlatego po oględzinach przyjęte zostało dla niego inne rozwiązanie. Cały bruk zostanie usunięty spod jezdni i wyeksponowany we wstępnie wybranym zawczasu miejscu na fragmencie przedłużenia ulicy Brackiej w obrębie placu. Chodzi o krótki jednokierunkowy odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ulic Żurawiej i Książęcej, a zachodnią jezdnią placu Trzech Krzyży na wysokości budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nawierzchnia na tym fragmencie będzie wykonana z wykorzystaniem odzyskanego bruku z jezdni zachodniej placu. Kostka brukowa zostanie ułożona we wzór łuku rzymskiego. Wzór układany w łuku rzymskim to zbiegające się ramiona paraboli wykonane z coraz to mniejszych kostek. To układ, który występował na placu Trzech Krzyży na jezdniach głównych i był też powszechnie stosowany na ulicach Śródmieścia Południowego, lecz nie tylko. Dziś można zobaczyć go m.in. na ulicy Poznańskiej, ale też np. na ul. Krajewskiego na Żoliborzu. Na przedłużeniu Brackiej będzie świadectwem dawnego charakteru tego miejsca.

Odkryty bruk po zachodniejs stronie placu

Odkryty bruk po zachodniej stronie placu

Bruk pojawi się na ponad 50 metrach ulicy o stosunkowo małym natężeniu ruchu. Aby w pełni zachować zabytkowy charakter planujemy w tym miejscu również brukową nawierzchnię parkingu oraz zatoki przystankowej. Zostaną wykonane z kostki rzędowej. Tego typu rozwiązanie można zaobserwować np. na miejscach postojowych znajdujących się wzdłuż przebudowanego wolskiego odcinka ulicy Chmielnej w rejonie wieżowca Varso Tower.

Fragment jezdni, na którym planowane jest ułożenie bruku

Fragment jezdni, na którym planowane jest ułożenie bruku

Powered by Projectic.pl