Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w al. Niepodległości - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

13-09-2018

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w al. Niepodległości

“Zielona fala”, priorytet dla tramwajów oraz usprawnienia dla pieszych i rowerzystów. To będzie duża zmiana na ważnej ulicy łączącej Śródmieście z Mokotowem. Ogłosiliśmy przetarg na projekt włączenia wszystkich skrzyżowań w ciągu al. Niepodległości do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

Obecnie Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) obejmuje 268 skrzyżowań. Na system składają się dziesiątki kamer monitoringu, stacje pomiarowe i tablice zmiennej treści. ZSZR wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego programy sygnalizacji. Koordynuje też ciągi komunikacyjne. W sierpniu tego roku uruchomiliśmy zmodernizowane serce systemu, czyli centrum sterowania. Po gruntownej modernizacji zaplecza czas teraz na kolejny etap, czyli zmiany na ulicach Warszawy.

Szansa na kompleksowe zmiany

Szukamy wykonawcy projektu modernizacji aż 14 sygnalizacji świetlnych wzdłuż al. Niepodległości. Sygnalizacje będą ze sobą skoordynowane w celu uzyskania efektu “zielonej fali” na kolejnych skrzyżowaniach. Projektant będzie miał za zadanie przedstawić propozycje kompleksowych zmian daleko wykraczających poza same tylko ustawienia sygnalizacji świetlnych. Modernizacja skrzyżowań to dobra okazja do poprawy warunków ruchu zarówno komunikacji zbiorowej, jak i pieszych oraz rowerzystów. W ramach projektu chcemy też dokonać korekty geometrii na skrzyżowaniach, wprowadzić priorytet dla tramwajów oraz zlikwidować bariery architektoniczne.

Mając na uwadze kompleksowe zmiany i poprawę dostępności infrastruktury drogowej, projektant będzie miał za zadanie przeanalizować możliwość wyznaczenia kompletu przejść dla pieszych w poziomie terenu na skrzyżowaniu z ul. Wawelską. Obecnie piesi w relacji północ-południe mają do dyspozycji jedynie schody i przejścia podziemne. Niedostępne dla osób z ograniczoną mobilnością pozostają przystanki tramwajowe znajdujące się w rejonie GUS. Planowane zmiany wpisują się w założenia realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich programu Dostępna Trasa Łazienkowska
Likwidacja barier architektonicznych to jedno z priorytetowych działań władz Warszawy. W ubiegłym roku, w ramach programu likwidacji barier, na poprawki w kilkudziesięciu miejscach wydanych zostało 1,3 mln złotych, w tym roku będzie to 2,2 mln złotych.

Rowerem bezpiecznie z Mokotowa do Śródmieścia

Aleja Niepodległości stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla wszystkich uczestników ruchu. Obecnie warunki do jazdy rowerem są tam jednak niesprzyjające. Korzystając z okazji, jaką daje modernizacja sygnalizacji, planujemy zaprojektować tam, gdzie to możliwe przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach. Same przejazdy nie będą w pełni funkcjonalne, jeśli nie zostaną połączone ze sobą za pomocą drogi dla rowerów. Przetarg obejmuje również zaprojektowanie drogi dla rowerów na całej długości al. Niepodległości. Na odcinku Koszykowa – Domaniewska zaprojektowane mają zostać drogi dla rowerów po obydwu stronach. Na odcinku Nowogrodzka – Koszykowa planowana jest zaś droga dla rowerów po stronie zachodniej. Projekt ma uwzględniać zarówno istniejącą infrastrukturą oraz planowane inwestycje rowerowe w okolicy i dowiązywać się do nich. Budowa wydzielonej drogi dla rowerów w al. Niepodległości przyczyni się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów w tym rejonie.

Na oferty czekamy do 20 września 2018r., do godz. 10:00. Jeśli w toku procedury przetargowej uda się wyłonić wykonawcę, to prace w terenie uda się zakończyć planowo do 2020 roku.

Lista wszystkich skrzyżowań objętych projektem

Niepodległości – Koszykowa, Niepodległości – Nowowiejska, Niepodległości – Wawelska, Niepodległości – Narbutta, Niepodległości – Madalińskiego, Niepodległości – Dąbrowskiego, Niepodległości – Odyńca, Niepodległości – Malczewskiego, Niepodległości – Woronicza, Niepodległości – Ksawerów, Niepodległości – Abramowskiego, Niepodległości – Domaniewska, Niepodległości – Batorego, Niepodległości – Rakowiecka

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie ZDM.

 

Powered by Projectic.pl