ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
08-01-2018

Dialog techniczny

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza dialog techniczny dotyczący wybranych zagadnień. Pozwala on ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dialog umożliwia też skonfrontowanie potrzeb urzędu z możliwościami ich realizacji na rynku.

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - zgłoś pomysł
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie