2/2019 Petycja w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Gagarina

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

23.01.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

23.01.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

30.01.2019 – przekazanie petycji do Biura Polityki Mobilności i Transportu w celu uzyskania stanowiska zarządcy ruchu w m.st Warszawie.

22.02.2019 – otrzymanie odpowiedzi z Biura Polityki Mobilności i Transportu.

4.03.2019 – odpowiedź na petycję.

 

Powered by Projectic.pl