9/2019 Petycja w sprawie organizacji ruchu i egzekucji przepisów prawa o ruchu drogowym w rejonie ul. Bednarskiej oraz Traktu Królewskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

9/2019 Petycja w sprawie organizacji ruchu i egzekucji przepisów prawa o ruchu drogowym w rejonie ul. Bednarskiej oraz Traktu Królewskiego

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu, Mieszkańcy ul. Bednarskiej

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  10.04.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  11.04.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  23.04.2019 – przekazanie petycji do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją do Biura Polityki Mobilności i Transportu, Urzędu Dzielnicy Śródmieście oraz Straży Miejskiej.

 • Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl