ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Szczegóły zamówienia

DPZ/159/PN/141/17

Kategoria zamówienia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 12:40 07 grudnia 2017

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza- Przyczółkowa na odc. od Al. W. Witosa do ul. Europejskiej - ETAP II.

Termin składania dokumentów: 10:00 04 stycznia 2018

pliki do pobrania

DOKUMENT DATA ZAMIESZCZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu 07.12.2017 pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.12.2017 doc
Rozdział IV SIWZ - Wzór umowy 07.12.2017 docx
Rozdział IV SIWZ załącznik nr 3 obowiazaki informacyjno - promocyjne 07.12.2017 doc
Rozdział V SIWZ Dokumentacja Techniczna 07.12.2017 zip
Rozdział VI SIWZ - Przedmiary robót. 07.12.2017 zip
Rozdział VI SIWZ Strona tytułowa kosztorysu. 07.12.2017 pdf
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 19.12.2017 pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.12.2017 pdf
Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2017 r. 27.12.2017 pdf
Załącznik do pisma z dnia 27.12.2017 r. - skorygowane przedmiary 27.12.2017 zip
Załącznik do pisma z dnia 27.12.2017 r. - dokumentacja techniczna 27.12.2017 zip
Informacja z otwarcia ofert. 04.01.2018 pdf
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze Wykonawcy. 22.01.2018 pdf
Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie