ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Szczegóły zamówienia

DPZ/32/PN/31/17

Kategoria zamówienia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 10:46 17 marca 2017

Wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul. Karkonoszy do granicy miasta Warszawy” wraz z elementami towarzyszącymi – etap I

Termin składania dokumentów: 10:00 03 kwietnia 2017

pliki do pobrania

DOKUMENT DATA ZAMIESZCZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu 17.03.2017 pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.03.2017 doc
Program Funkcjonalno-użytkowy część 1 17.03.2017 zip
Program Funkcjonalno-użytkowy część 2 17.03.2017 zip
Odpowiedź na pytanie z dnia 24.03.2017r. 24.03.2017 pdf
Informacja z otwarcia ofert 04.04.2017 pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.05.2017r. 16.05.2017 pdf
Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie