ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Szczegóły zamówienia

DPZ/94/PN/86/17

Kategoria zamówienia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 11:00 02 sierpnia 2017

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach m.st. Warszawy

Części

  • Część I
    Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Rzeczypospolitej-ul. Branickiego wraz z koordynacją w ciągu Al. Rzeczypospolitej

    Termin składania dokumentów: 10:00 21 sierpnia 2017

  • Część II
    Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińska – ul. Kowalczyka

    Termin składania dokumentów: 10:00 21 sierpnia 2017

Termin składania dokumentów: 10:00 21 sierpnia 2017

pliki do pobrania

DOKUMENT DATA ZAMIESZCZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu 02.08.2017 pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02.08.2017 doc
Dokumentacja techniczna - część 1 02.08.2017 zip
Dokumentacja techniczna - część 2 02.08.2017 zip
Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 02.08.2017 pdf
Przedmiary - część 1 02.08.2017 zip
Przedmiary - częsć 2 02.08.2017 zip
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 11.08.2017 pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia n11.08.2017r. 11.08.2017 pdf
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana siwz z dnia 16.08.2017r. 16.08.2017 pdf
Załącznik dla częsci 1-Przebudowa kabla koordynacyjnego 16.08.2017 pdf
Skorygowany kosztorys dla części 2 16.08.2017 zip
Informacja z otwarcia ofert 22.08.2017 pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.09.2017r. 14.09.2017 pdf
Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie