ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Szczegóły zamówienia

DPZ/137/PN/123/17

Kategoria zamówienia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 09:02 23 listopada 2017

Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych (2017 lub 2018 rok produkcji) samochodów elektrycznych dla Zarządu Dróg Miejskich

Termin składania dokumentów: 10:00 14 grudnia 2017

pliki do pobrania

DOKUMENT DATA ZAMIESZCZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu 23.11.2017 pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.11.2017 doc
Formularz cenowy 23.11.2017 doc
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ 05.12.2017 pdf
Zmieniony formularz ofertowy 05.12.2017 doc
zmieniony formularz cenowy 05.12.2017 doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.12.2017 pdf
Informacja z otwarcia ofert 14.12.2017 pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.01.2018 pdf
Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie