DZP/59/PN/49/10 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Sporządzenie projektu rozbiórki i wykonanie robót związanych z rozbiórką konstrukcji kładki dla pieszych nad ul. Marymoncką przy ul. Dewajtis w Warszawie (w formule „Projektuj i wykonaj”)”. Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Pismo o wyborze znajduje - DZP/59/PN/49/10

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 06-07-2010

Sporządzenie projektu rozbiórki i wykonanie robót związanych z rozbiórką konstrukcji kładki dla pieszych nad ul. Marymoncką przy ul. Dewajtis w Warszawie (w formule „Projektuj i wykonaj”)”.

Ogłoszenie o zamówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Pismo o wyborze

znajduje się w pliku


Powered by Projectic.pl