Szczegóły zamówienia

DPZ/137/PN/123/17

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 23 listopada 2017

Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych (2017 lub 2018 rok produkcji) samochodów elektrycznych dla Zarządu Dróg Miejskich

Termin składania dokumentów : 14 grudnia 2017 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 23.11.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.11.2017
Typ pliku - doc

doc

Formularz cenowy 23.11.2017
Typ pliku - doc

doc

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ 5.12.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Zmieniony formularz ofertowy 5.12.2017
Typ pliku - doc

doc

zmieniony formularz cenowy 5.12.2017
Typ pliku - doc

doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.12.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 14.12.2017
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5.01.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl