Szczegóły zamówienia

DPZ/113/PN/102/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 16 października 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań z budżetu partycypacyjnego

Części

część I: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego

część II: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra”

część III: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Marszałkowską na rowerze”

część IV: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli”

część V: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Ścieżka rowerowa wzdłuż Kaliskiego (1) – 280 m, od Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT”

część VI: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z    budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej”

część VII: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania pn. „Budowa drogi  rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy”

część VIII: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze”

Termin składania dokumentów : 26 listopada 2018 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 16.10.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.10.2018
Typ pliku - doc

doc

Odpowiedzi na pytania z dnia 6.11.2018 r. zmiana SIWZ, zmiana terminu skladania i otwarcia ofert 6.11.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Załącznik nr 1 do pisma - nowy Opis przedmiotu zamówienia 6.11.2018
Typ pliku - docx

docx

Załacznik nr 2 do pisma - projekt stałej organizacji 6.11.2018
Typ pliku - jpg

jpg

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9.11.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 27.11.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w częśći 1 iczęści 8 4.12.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w części 2, 3, 4, 5, 6, 7, i wyborze Wykonawcy dla poszczególnej części. 31.12.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl