ZDM/UM/DZP/15/PN/13/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Specjalistyczne doradztwo w zakresie technologicznym i kontraktowym (II runda dialogu konkurencyjnego – postępowanie na „Dostawcę i operatora systemu e-parkowanie – nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budową systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi” – Zadanie 9 e-parkowanie) - ZDM/UM/DZP/15/PN/13/20

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 24-02-2020

Specjalistyczne doradztwo w zakresie technologicznym i kontraktowym (II runda dialogu konkurencyjnego – postępowanie na „Dostawcę i operatora systemu e-parkowanie – nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budową systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi” – Zadanie 9 e-parkowanie)

Termin składania dokumentów : 03-03-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl