Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/34/PN/29/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 14 maja 2019

Budowa parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy

Termin składania dokumentów : 30 maja 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 14.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami 14.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Powered by Projectic.pl