ZDM/UM/DZP/36/PN/31/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II- etap II” na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej - ZDM/UM/DZP/36/PN/31/20

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 02-04-2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II- etap II” na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej

Termin składania dokumentów : 14-04-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl