Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/37/PN/31/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 13 maja 2019

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego; Budowa stacji ładowania pojazdów na ulicy Kruczkowskiego – część 1;

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Stawki – część 2;

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego – część 3.

Części

Część 1: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego; Budowę stacji ładowania pojazdów na ulicy Kruczkowskiego.

 

Część 2: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Stawki.

 

Część 3: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego.

Termin składania dokumentów : 5 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 13.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja Projektowa 13.05.2019
Typ pliku - 7z

7z

Strona tytułowa kosztorysu 13.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 13.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z dnia 21.05.2019r. 21.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Poprawiona dokumentacja projektowa dla części 1 21.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 27.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z dnia 31.05.2019r. 31.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Uzupełnienia dokumentacji projektowej w cz. 3 - operat dendrologiczny 31.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowane przedmiary robót 31.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 5.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 6.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl