Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/38/PN/32/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 30 kwietnia 2019

Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Niepodległości – ul. Batorego oraz Al. Niepodległości – ul. Rakowiecka

Termin składania dokumentów : 21 maja 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 30.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 30.04.2019
Typ pliku - docx

docx

Dokumentacja techniczna cz.1 30.04.2019
Typ pliku - 7z

7z

Dokumentacja techniczna cz.2 30.04.2019
Typ pliku - 7z

7z

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 30.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 30.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert 14.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ 15.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowane przedmiary robót 15.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Zmieniony wykaz osób - załacznik nr 3 do SIWZ 15.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Specyfikacje techniczne - załącznik do odpowiedzi na pytania 15.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 22.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty 24.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl