Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/51/PN/45/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 14 czerwca 2019

„Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego..”

Termin składania dokumentów : 24 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 14.06.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.06.2019
Typ pliku - doc

doc

Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Rozdział V SIWZ) 14.06.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 24.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Unieważnienie postępowania 1.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl