Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/53/PN/47/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2019

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego.

 

Części

Część 1:

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego na odcinku nr 1.

Część 2:

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego na odcinku nr 2.

Część 3:

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego na odcinku nr 3.

Część 4:

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego na odcinku nr 4.

Termin składania dokumentów : 17 lipca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 7.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7.06.2019
Typ pliku - doc

doc

espd 7.06.2019
Typ pliku - zip

zip

Opis Przedmiotu Zamówienia 7.06.2019
Typ pliku - docx

docx

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.06.2019r. 18.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.06.2019r, 28.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Sprostowanie ogłoszenia 28.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowany formularz oferty 28.06.2019
Typ pliku - docx

docx

Skorygowany wzór umowy 28.06.2019
Typ pliku - doc

doc

Skorygowany Opis Przedmiotu Zamówienia 28.06.2019
Typ pliku - docx

docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl