ZDM/UM/DZP/57/PN/50/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Sukcesywne wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie - ZDM/UM/DZP/57/PN/50/20

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 10-07-2020

Sukcesywne wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Części

Część 1:
Wykonanie map nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Część 2:
Wykonanie map do celów prawnych:
a) map z projektem podziału nieruchomości,
b) map do celów sądowych

Część 3:
Wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości

Część 4:
Wznowienie / wyznaczenie znaków granicznych w trybie art. 39 ustawy pgik

Część 5:
Wykonanie opracowań geodezyjnych prezentujących na kopii mapy zasadniczej granicę pasa drogowego oraz zakresu zajętości pasa drogowego przez inne obiekty.

Termin składania dokumentów : 21-07-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl