Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/65/PN/57/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 10 lipca 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punktów dystrybucyjnych OS do pasa drogowego.

Termin składania dokumentów : 18 lipca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 10.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Opis Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacja Techniczna 10.07.2019
Typ pliku - docx

docx

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.07.2019r. 12.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

załącznik do OPZ - karty lokalizacji 12.07.2019
Typ pliku - 7z

7z

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.07.2019r. 15.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowane karty lokalizacji 15.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert 18.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Sprostowanie Informacji z otwarcia 18.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania 21.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl