Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/81/PN/69/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 4 września 2019

Budowa/Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu:

Część 1: Budowa sygnalizacji świetlnej na 6 przejściach dla pieszych w Al. Komisji Edukacji Narodowej (przy Telekiego, Jeżewskiego, nr 81, nr 101, Koński Jar)

Część 2: Przebudowa ul. Górczewskiej od ul. Młynarskiej do ul. Syreny – przebudowa sygnalizacji świetlnej.

Części

Część 1 :Budowa sygnalizacji świetlnej na 6 przejściach dla pieszych w Al. Komisji Edukacji Narodowej (przy Telekiego, Jeżewskiego, nr 81, nr 101, Koński Jar)

Część 2: Przebudowa ul. Górczewskiej od ul. Młynarskiej do ul. Syreny – przebudowa sygnalizacji świetlnej.

Termin składania dokumentów : 23 września 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 4.09.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4.09.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja techniczna część 1 4.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna część 1 4.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna część 2 4.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Przedmiary robót część 1 4.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Przedmiary robót część 2 4.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu 4.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowana dokumentacja techniczna część 1( projekt oraganizacji A. KEN - Jeżewskiego) 5.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania 13.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowane i uzupełnione przedmiary robót dla części 1 13.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Powered by Projectic.pl