ZDM/UM/DZP/92/PN/81/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Doświetlenie przejść dla pieszych - ZDM/UM/DZP/92/PN/81/20

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 22-10-2020

Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Doświetlenie przejść dla pieszych

Termin składania dokumentów : 30-10-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl