ZDM/UM/DZP/95/PN/84/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów - ZDM/UM/DZP/95/PN/84/20

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 21-10-2020

Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów

Części

Część 1:
1. „Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego „Młociny”
2. „Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim”
3. „Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka”

Część 2:
1. „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej”
2. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską”
3. „Modernizacja al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa”
4. „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego”

Termin składania dokumentów : 29-10-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl