Gdzie i komu pozwala zaparkować. Wyjaśniamy, jak działa identyfikator B-35 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

01-12-2021

Gdzie i komu pozwala zaparkować. Wyjaśniamy, jak działa identyfikator B-35

Identyfikator B-35 otrzymuje każdy, kto wyrabia lub przedłuża abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania. To, gdzie posiadacz tego dokumentu może zatrzymać samochód, zależy od rodzaju abonamentu i miejsca zameldowania.

Identyfikator B-35 uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Nie jest to osobny dokument, uprawnienia są „zaszyte” w abonamencie mieszkańca i nadrukowane na nim. W starszych abonamentach (wydanych przed 15 listopada) tego nadruku nie ma. Aby go uzyskać, trzeba do ZDM wysłać maila (wniosek) na adres kancelaria@zdm.waw.pl z prośbą o zaktualizowanie abonamentu. Taka osoba w ciągu ok. 2 tygodni otrzyma go do wydrukowania i wykładania za przednią szybą samochodu.

Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować minimum 1,5 m chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych. To jednak definicyjne wyjaśnienie. Poniżej przedstawiamy, na jakie parkowanie pozwala ten dokument w zależności od rodzaju abonamentu i miejsca zameldowania.

Zgodnie z zakresem uprawnień, jakie przysługują posiadaczowi abonamentu rejonowemu (30 zł rocznie), rozróżniamy trzy mogące występować przypadki:

 

Abonament rejonowy – przykład nr 1 

Jako przykład pierwszy wybraliśmy adres Bohdanowicza 5A.

Podstawą jest promień 150 m od miejsca zameldowania, oznaczonego na mapie SPPN „domkiem”. W promieniu „domku” znajdują się trzy parkomaty – jeden fizycznie zamontowany w terenie i dwa wirtualne (lokujemy je na mapie, żeby „zagęścić” sieć parkomatów na potrzeby wydawania abonamentów). Od każdego z parkomatów rozciąga się 100-metrowy promień, który też wyznacza przestrzeń do zaparkowania na wyznaczonych miejscach postojowych.

W przypadku adresu Bohdanowicza 5A w promieniu „domku” znajduje się także „czerwony” odcinek B-35 o numerze E0606. Do parkowania na nim jest uprawniony posiadacz abonamentu zameldowany przy Bohdanowicza 5A (poświadcza to numer w lewym dolnym rogu abonamentu). Na tym odcinku nie może za to zatrzymać samochodu osoba, która zameldowana jest np. w innej dzielnicy i postój chciałaby opłacić zgodnie ze stawkami obowiązującymi w strefie. Odcinek oznaczony B-35 jest bowiem przewidziany tylko dla mieszkańców z abonamentem. Nie są to wyznaczone miejsca płatne, dostępne dla wszystkich.

Abonament rejonowy – przykład nr 2 

Drugi przykład to adres Racławicka 146.

W tym przypadku dwa odcinki B-35 (oznaczone numerami E0605 i E0605) częściowo wykraczają poza 150-metrowy promień „domku”. Jednak posiadacz abonamentu może zaparkować na całej ich długości.

Promień „domku” osoby zameldowanej przy Racławickiej 146 zahacza o zaznaczoną na fioletową strefę B-39 (strefa mieszkańca). Taka osoba może zaparkować w tej części strefy B-39, która objęta jest promieniem „domku”, ale tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. W strefie B-39 możliwe jest bowiem parkowanie poza wyznaczonymi miejscami postojowymi, ale jest ono zarezerwowane dla mieszkańców takiej strefy.

Abonament rejonowy – przykład nr 3 

Trzecim przykładem jest adres Baleya 14.

Posiadacz abonamentu pod tym adresem zameldowany jest w strefie B-39 (pole fioletowe). Oznacza to, że jest uprawniony do postoju w rejonie swojego abonamentu, tak jak w przykładach powyżej, a także na pozostałym terenie fioletowej strefy, ale tylko na niewyznaczonych miejscach. Oczywiście tam, gdzie da się legalnie zatrzymać samochód.

Abonament obszarowy – przykład 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku abonamentu obszarowego, kosztującego 600 zł rocznie. Osoba posiadająca taki abonament może zaparkować na całym obszarze, w którym jest zameldowana. Jako przykład weźmy adres gen. J. Zajączka 40.

Adres gen. J. Zajączka 40 znajduje się w obszarze o numerze S03 (taki numer widnieje w lewym dolnym rogu abonamentu). W tym obszarze mamy oznaczoną na fioletowo strefę B-39 i cztery odcinki B-35 (numery wszystkich zaczynają się od S03). Mieszkaniec zameldowany przy gen. J. Zajączka 40 zaparkuje więc na całym obszarze S03 – i w strefie B-39, i na odcinkach B-35. Co oczywiste, nie może jedynie zaparkować w miejscach niedozwolonych (np. bliżej niż 10 m od przejść dla pieszych czy skrzyżowań).

Inaczej parkowanie w obszarze S03 (i każdym innym w SPPN) będzie wyglądało dla osób spoza tego obszaru. Przyjezdni:

  • w strefie B-39 (kolor fioletowy) zaparkują tylko tam, gdzie miejsca postojowe są wyznaczone,
  • na odcinkach B-35 nie zaparkują (często znak B-35 „zakaz postoju” stoi tylko po jednej stronie ulicy, a po drugiej są ogólnodostępne miejsca).

 

Ułatwienie dla mieszkańców 

Odcinki B-35 i strefy B-39 powstały po to, aby ułatwić mieszkańcom parkowanie. Nie całe dzielnice są równomiernie zaludnione, a poza tym nie wszędzie da się wymalować miejsca postojowe. Dlatego takie fragmenty osiedli czy ulic oznaczyliśmy „zakazem postoju”, który nie dotyczy mieszkańców. Dzięki temu nie trzeba było likwidować możliwości postoju w tych miejscach, ale przeznaczone zostały wyłącznie dla pobliskich mieszkańców. Tylko oni, w ramach abonamentu, mogą na nich zatrzymywać samochody.

Powered by Projectic.pl