Płatne parkowanie w rejonie placu Hallera - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

11-10-2022

Płatne parkowanie w rejonie placu Hallera – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w rejonie placu Hallera. Wyznaczamy tam ok. 1,4 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

Plac Hallera, widok z drona.

SPPN NA PRADZE-PÓŁNOC W LICZBACH

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy jesienią 2020 r. Objęła wtedy powierzchnię 3,7 km2. Teraz strefa obejmie również rejon placu Hallera od 2 stycznia 2023 roku. Na ulicach pojawią się 33 dodatkowe parkomaty (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Pradze-Północ strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 63 ulice, aleje i place mające status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Ponad 5 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 34 km. Wyznaczamy na nich ok. 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 1,4 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie w rejonie placu Hallera będzie około 70 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się również m.in. w garażach czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców SPPN w rejonie placu Hallera

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców SPPN w rejonie placu Hallera

Ulice jednokierunkowe

Obecnie w rejonie placu Hallera jest 5 odcinków ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy ruch jednokierunkowy pojawi się na 11 odcinkach przy 7 kolejnych ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej.

Grafika przedstawia istniejące i planowane ulice jednokierunkowe w rejonie placu Hallera

Jednokierunkowe odcinku ulic w SPPN w rejonie placu Hallera

Parkowanie na jezdni

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Zazwyczaj są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej.

Grafika przedstawia ulice, na których parkowanie w rejonie placu Hallera zostanie przeniesione na jezdnię

Parkowanie na jezdni w SPPN w rejonie placu Hallera

Harmonogram prac 

Na wszystkich ulicach włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 2 stycznia 2023 roku, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekty organizacji ruchu

Na dole strony zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla rejonu placu Hallera.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

ulica/obszar
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu
plac Hallera
1
-
Kliknij, aby pobrać
Szymanowskiego
2
-
Kliknij, aby pobrać
Brechta
3
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Szanajcy
4
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Linneusza, Darwina
5
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Burdzińskiego
6
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Skoczylasa
7
-
Kliknij, aby pobrać
Borowskiego
8
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Groszkowskiego
9
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Dąbrowszczaków
10
-
Kliknij, aby pobrać
Nusbauma-Hilarowicza
11
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Młota
12
-
Kliknij, aby pobrać
Namysłowska
13
-
Kliknij, aby pobrać
Starzyńskiego
14
-
Kliknij, aby pobrać
Szwedzka / 11 Listopada (skrzyżowanie)
15
-
Kliknij, aby pobrać
ulica
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl