05-10-2018

Posadzimy nową zieleń przy ulicach

Posadzimy nową zieleń przy ulicach

Dbamy nie tylko o stan techniczny drogi, ale również o jakość przestrzeni publicznej. Uzupełnieniem prowadzonych przez nas prac remontowych będą nasadzenia zieleni na kilku warszawskich ulicach.

Zieleń przydrożna poprawia estetykę przestrzeni, ale ma też pozytywny wpływ na klimat i jakość powietrza. Dlatego staramy się, aby przy prowadzonych pracach zadbać również o nowe nasadzenia drzew i krzewów. Dzięki naszym inwestycjom bardziej zielone stały się m.in. ul. Świętokrzyska, Al. Jerozolimskie, al. Stanów Zjednoczonych, Powsińska, Jagiellońska i inne, mniejsze ulice. Teraz planujemy nasadzenia na kilku kolejnych ulicach. Zieleń będzie uzupełniać przestrzeń ulic po zakończonych pracach remontowych.

Bazyliańska i Krasnobrodzka bogatsze w zieleń

Nowe zagospodarowanie zieleni pojawi się na ul. Bazyliańskiej i Krasnobrodzkiej na Bródnie. Obie ulice przeszły kompleksowy remont: na Bazyliańskiej w ostatnich latach powstała droga dla rowerów i nowe chodniki, na Krasnobrodzkiej ułożyliśmy nową nawierzchnię jezdni i chodników, wprowadzając przy tym zmiany w organizacji ruchu. Teraz obie ulice zyskają również dodatkową zieleń. Na Bazyliańskiej posadzimy 6 klonów i ok. 1000 krzewów (derenia, berberysu i ligustru). Na Krasnobrodzkiej pojawi się 7 wiśni oraz żywopłot z blisko 2000 krzewów ligustru i irgi.

Lindleya po nowemu

Bardziej zielono będzie również na ul. Lindleya po zakończeniu kompleksowego remontu tej ulicy. W rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań posadzimy kilkaset sadzonek krzewuszki – dzięki temu nie będzie trzeba zabezpieczać tych miejsc za pomocą słupków przed nielegalnym parkowaniem. Posadzimy również byliny i róże.

Zielono na Bonifraterskiej

Spore zmiany czekają również okolice stadionu Polonii, przy ul. Bonifraterskiej i ul. Konwiktorskiej. Dziś od strony ul. Bonifraterskiej chodnik jest bardzo szeroki i wykorzystywany nagminnie do nieprawidłowego parkowania. Ponad 600 m kw. betonu zastąpimy teraz zielenią. Posadzimy 4 nowe drzewa (lipy drobnolistne) oraz ponad tysiąc krzewów irgi (formowanej w żywopłot) i śnieguliczki. Pojawi się również rabata kwietna przed bramą stadionu. Zieleń zabezpieczy przejścia dla pieszych, skrzyżowania i chodnik przed parkowaniem niezgodnym z przepisami.

W przetargu na wykonanie robót oferty złożyły trzy firmy. Oferty będą teraz sprawdzane. Po podpisaniu umowy, nasadzenia będą realizowane jesienią tego roku.

Powered by Projectic.pl