SPPN rozszerzona o rejon pl. Hallera i północny Mokotów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

02-01-2023

SPPN rozszerzona o rejon pl. Hallera i północny Mokotów

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego rozszerzyła się o rejon pl. Hallera na Pradze-Północ i nowe obszary na północnym Mokotowie. W nowym kształcie zaczęła funkcjonować w poniedziałek, 2 stycznia. Strefa powiększyła się łącznie o ponad 39 km dróg i liczy już 402,5 km ulic. Obecnie znajduje się w niej ok. 56,8 tys. miejsc postojowych.

Parkometr.

Podstawową rolą SPPN jest ograniczenie długotrwałego postoju kierowców sklasyfikowanych jako przyjezdni, przez wprowadzenie odpłatności za postój i skłonienie do wyboru komunikacji zbiorowej, jako środka codziennego transportu. Ponieważ budynki mieszkalne na pl. Hallera i w jego okolicach były budowane w latach 50. i 60., nie zostały wyposażone w podziemne garaże. Podobnie sytuacja wygląda na Górnym i Dolnym Mokotowie, gdzie budowniczowie również nie zakładali, że w Warszawie przybędzie aż tyle samochodów. Dlatego w obu lokalizacjach liczba miejsc postojowych jest mocno ograniczona.

Zarówno na Pradze-Północ, jak i na północnym Mokotowie, badania zajętości miejsc postojowych wykazały, że w ciągu dnia udział aut „przyjezdnych” znacznie rośnie i utrzymuje się do późnych godzin popołudniowych, więc mieszkańcy, wracając z pracy, mieli kłopot ze znalezieniem miejsca do postoju. Między innymi temu zaradzi wprowadzenie strefy.

Ulice i wyznaczone miejsca postojowe

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w nowym kształcie zaczęła obowiązywać 2 stycznia. Na Pradze-Północ objęła rejon pl. Hallera – obszar ograniczony od północy linią ul. S. Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z dotychczasową granicą strefy. Do dotychczasowych 25 km dróg doszło ponad 9 km ulic leżących na powierzchni niespełna 1 km2, a do 3,6 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych dodanych zostało 1,4 tys. następnych. Oznaczało to postawienie na nowym obszarze 33 parkomatów. Obecnie strefa na Pradze-Północ to 63 ulice o łącznej długości 34 km, na których kierowcy mają do dyspozycji ok. 5 tys. miejsc postojowych. Aby zwiększyć ich liczbę, zmieniliśmy organizację ruchu na 11 odcinkach przy 7 ulicach – teraz jest 16 odcinków ulic jednokierunkowych.

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców SPPN w rejonie placu Hallera

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców SPPN w rejonie placu Hallera

Na niewielkim fragmencie Mokotowa strefa płatnego parkowania została wprowadzona ponad dekadę temu. Objęła wtedy mały fragment (tzw. klin) w rejonie ul. Puławskiej o powierzchni 1,1 km2 z ok. 1,5 tys. miejsc postojowych. Teraz rozszerzyła się o kolejne obszary na północy dzielnicy na których jest ok. 30 km ulic i kolejne 3,8 tys. miejsc postojowych. W sumie więc na Mokotowie SPPN obejmuje 85 ulic o łącznej długości 40 km, z ok. 5,3 tys. ogólnodostępnymi miejscami postojowymi. Na nowym obszarze strefy na Mokotowie stanęło 117 parkomatów.

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców SPPN na Mokotowie

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w SPPN na Mokotowie

W obu dzielnicach co najmniej 4 proc. wszystkich miejsc postojowych w SPPN to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawiają strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie dotyczy tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Zostały one wprowadzone tam, gdzie niemożliwe okazało się wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie w rejonie pl. Hallera jest ok. 70 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców, a w obszarze SPPN na Mokotowie – ponad 400.

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego liczy 402,5 km ulic, a liczba znajdujących się w niej miejsc postojowych wynosi ok. 56,8 tys.

Abonament mieszkańca

Mieszkańcy tych obszarów Pragi-Północ i Mokotowa, które od 2 stycznia znalazły się w SPPN, już od 3 grudnia 2022 r. mogli uzyskać abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego postoju na określonym obszarze. Tym, którzy jeszcze nie wyrobili abonamentu mieszkańca, przypominamy – może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
  • rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

 

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić:

 

Przypominamy, że są dwa rodzaje abonamentów: rejonowy i obszarowy. Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, co przekłada się średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 150 m od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach) i pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle. Obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament. Uprawnia on do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

Wszystkie informacje na temat SPPN znajdują się na stronie ZDM w zakładce „Parkowanie”. Polecamy także sekcje „Rozszerzenie SPPN na pl. Hallera i Mokotowie” oraz „Często zadawane pytania”.

Powered by Projectic.pl