03-10-2018

Planujemy dwa nowe parkingi

Planujemy dwa nowe parkingi

Dwa nowe parkingi powstaną w przyszłym roku w centrum. Rada Warszawy przyznała nam środki na budowę publicznych parkingów w Al. Jerozolimskich (przy ul. Spiskiej) i przy ul. Andersa. Oba parkingi pomieszczą po ok. 100 miejsc i zostaną włączone do strefy płatnego parkowania.

Pierwszy z planowanych parkingów znajdzie się w miejscu funkcjonującego dotychczas grodzonego parkingu wzdłuż jezdni Al. Jerozolimskich, między ul. Spiską a pl. Zawiszy. Mieszkańcy Ochoty zwracali się do nas z wnioskami, aby w tym miejscu utworzyć ogólnodostępne miejsca postojowe – z dotychczasowych korzystają głównie pracownicy pobliskich biurowców i nocami jest tam wiele wolnych miejsc, do których mieszkańcy nie mają dostępu. W trakcie konsultacji społecznych dotyczących ewentualnej budowy garażu podziemnego przy szkole na ul. Spiskiej mieszkańcy sugerowali, że lepszym rozwiązaniem niż garaż jest właśnie wykorzystanie na cele parkingowe terenów wzdłuż Al. Jerozolimskich.

Drugą lokalizacją jest teren położony po wschodniej stronie ul. Andersa, między ul. Świętojerską a ul. Stawki. Jest to dawna rezerwa pod poszerzenie ul. Andersa, jednak obecnie taka inwestycja nie jest planowana. Funkcjonujące tam przez lata tymczasowe parkingi grodzone zostaną zastąpione ogólnodostępnym parkingiem z wjazdem w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości budynku Andersa 14.

Dzięki środkom przyznanym przez Radę Warszawy możemy rozpocząć przygotowania do realizacji obu inwestycji. Przed ogłoszeniem przetargu, wspólnie z Zarządem Zieleni oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego wypracujemy wytyczne dotyczące zagospodarowania przyszłego parkingu – tak aby był on przyjazny dla mieszkańców, estetyczny i zielony. Zakładamy, że każdy z parkingów pomieści ok. stu miejsc postojowych. Obie lokalizacje zostaną włączone do strefy płatnego parkowania i będą ogólnodostępne.

Powered by Projectic.pl