Wilanów 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Wilanów 2017

Rowerem w kierunku Konstancina

Rowerem w kierunku Konstancina

Projekt uwzględnia przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukasza Drewny od ul. Przekornej na długości 270 m w kierunku Konstancina.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Drewny, na odcinku od ul. Przekornej do szlaku turystycznego w kierunku Powsina.
Przetarg na dokumentację projektową ogłoszono w styczniu 2017 i rozstrzygnięto. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową – 08.2017. Wykonawca przekazał dokumentację z opóźnieniem (11.12.2017). Przetarg na budowę ogłoszono w sierpniu 2018 r. i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Przetarg ogłoszono ponownie w październiku 2018 r. i rozstrzygnięto. Prace zostały zakończone w lipcu 2019 r.

Remont chodnika wzdłuż ul. Sytej od Osiedla Ogrody Wilanowskie do przystanku autobusowego Glebowa 02

Remont chodnika wzdłuż ul. Sytej od Osiedla Ogrody Wilanowskie do przystanku autobusowego Glebowa 02

Projekt ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojścia do przystanków ZTM Glebowa 01 i 02 z Osiedla Ogrody Wilanowskie przy ulicy Sytej 175/181 oraz z okolicznych posesji zlokalizowanych na ulicy Glebowej i Sytej. Projekt będzie kontynuacją wykonanego w 2016 roku remontu przystanku Glebowa 01 i wyznaczonego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Glebowej.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wybudowany został nowy chodnik na ul. Sytej. Dzięki nowemu chodnikowi mieszkańcy pobliskiego osiedla zyskają dojście do przystanku autobusowego „Glebowa”. Wcześniej na tym odcinku nie było chodnika, leżały jedynie betonowe płyty typu MON, nienadające się do obsługi ruchu pieszego.

Projekt został zrealizowany z opóźnieniem spowodowanym trudnościami ze znalezieniem wykonawcy prac. W październiku 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych i unieważniono z powodu braku ofert. Roboty zostały zlecone do realizacji Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg i zrealizowane w czerwcu 2018 r.

Powered by Projectic.pl