Białołęka 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Białołęka 2016

Bezpieczne parkingi rowerowe

Bezpieczne parkingi rowerowe

Projekt zakłada stworzenie parkingów rowerowych na terenie dzielnicy, w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców, w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez urząd. Stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U”, dodatkowo posiadać będą bezpieczny zamek umożliwiający pozostawienie roweru mieszkańcom nieposiadającym własnego zabezpieczenia.

Stan realizacji:

Ustawiono stojaki rowerowe w rejonie PKP Choszczówka i pętli Białołęka Dworska przy ul. Cieślewskich. Montaż stojaków opóźnił się z powodu konieczności trzykrotnego unieważnienia przetargu na wykonawcę prac.

Bezpieczny Przejazd Rowerowy

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu zjazdu z mostu Marii Skłodowskiej-Curie z ulicą Świderską. Kierowcy jadący tunelem nie są w stanie dojrzeć rowerzystów, którzy rozpędzeni z górki muszą gwałtownie hamować przed skrzyżowaniem i również nie widzą nadjeżdżających pojazdów. Podniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego uspokoi ruch bez tworzenia zatorów.

Stan realizacji:

W związku z brakiem możliwości realizacji projektu w pierwotnym kształcie (niezgodność z przepisami) w 2018 r. zostało zaprojektowane rozwiązanie zamienne. Projekt został zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu w październiku 2019 r. Trwa opracowanie projektu wykonawczego. Planowana realizacja w 2022 r.

Rozbudowa chodnika przy ulicy Świderskiej - przy moście Marii Skłodowskiej - Curie

Rozbudowa chodnika przy ulicy Świderskiej - przy moście Marii Skłodowskiej - Curie

Rozbudowa chodnika położonego przy ulicy Świderskiej, licząc od wejścia na most Marii Skłodowskiej-Curie na odległość 100m w kierunku osiedli mieszkaniowych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Chodnik przy ulicy Świderskiej został rozbudowany (od wejścia na most Marii Skłodowskiej-Curie w kierunku osiedli mieszkaniowych).

Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym

Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym

Montaż sygnalizatorów dźwiękowych przy przejściach dla pieszych na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.  

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu zamontowano sygnalizatory dźwiękowe przy przejściach dla pieszych na wybranych białołęckich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Bezpieczne parkingi rowerowe

Bezpieczne parkingi rowerowe

Projekt zakłada stworzenie parkingów rowerowych na terenie dzielnicy, w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców, w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez urząd. Stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U”, dodatkowo posiadać będą bezpieczny zamek umożliwiający pozostawienie roweru mieszkańcom nieposiadającym własnego zabezpieczenia.

Stan realizacji:

Ustawiono stojaki rowerowe w rejonie pętli Annopol i Kobiałka. Montaż stojaków opóźnił się z powodu konieczności trzykrotnego unieważnienia przetargu na wykonawcę prac. Montaż stojaków w rejonie pętli Skarbka z Gór jest niemożliwy ze względu na nieustalony status gruntów.

Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej

Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej

Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej (od ul. Klasyków do ul. Duninów)

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt został zrealizowany w 2017 r. w poszerzonym zakresie. Wyremontowano ok. 1600 m drogi dla rowerów, chodnika i jezdni serwisowej – na odcinku od ul. Klasyków do ul. Duninów. Realizacja projektu opóźniła się ze względu na problemy z wyborem wykonawcy prac. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w grudniu 2015 r. i unieważniono z powodu braku ofert; przetarg ogłoszono ponownie w marcu 2016 r. i również unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg ogłoszono ponownie w maju 2016 r. i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa została ukończona w 2017 r. Ze względu na znacznie większy zakres prac (przebudowa drogi dla rowerów, chodnika, jezdni serwisowej, sygnalizacji) konieczne było zwiększenie środków na realizację. Przetarg na budowę ogłoszono w lipcu 2017 r. W związku z przekroczeniem kosztorysu, przyznano dodatkowe środki, aby rozstrzygnąć przetarg. Wykonawca zakończył prace w grudniu 2017 r.

Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka

Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka

Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka wzdłuż ulicy Piwoniowej dla około 30 samochodów.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka, wzdłuż ul. Piwoniowej, powstało kilkanaście miejsc postojowych. Wzdłuż parkingu wybudowano chodnik, dzięki któremu możliwe stało się bezpieczne przejścia wzdłuż ulicy i dojście do zaparkowanych samochodów. Dzięki nowym miejscom, mieszkańcy mogą bezpiecznie zostawić swoje auto i przesiąść się do komunikacji.

Bezpieczne parkingi rowerowe

Bezpieczne parkingi rowerowe

Projekt zakłada stworzenie parkingów rowerowych na terenie dzielnicy, w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców, w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez urząd. Stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U”, dodatkowo posiadać będą bezpieczny zamek umożliwiający pozostawienie roweru mieszkańcom nieposiadającym własnego zabezpieczenia.

Stan realizacji:

Ustawiono stojaki rowerowe w rejonie ul. Ordonówny oraz przy pętli Dąbrówka Wiślana na ul. Aluzyjnej. Montaż stojaków opóźnił się z powodu konieczności trzykrotnego unieważnienia przetargu na wykonawcę prac.

Powered by Projectic.pl