Bemowo 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Bemowo 2017

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego

Budowa 300 m asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego od pętli Stare Bemowo do ul. Archimedesa na pasie trawy wzdłuż torów. Dodatkowo budowa drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż Radiowej przy sklepie Społem od pętli do wjazdu do lasu (80 m) i utwardzenie ciągu wzdłuż Radiowej przy przystanku Fort Radiowo (30 m).

Stan realizacji:

W ramach projektu powstała droga dla rowerów na ul. Kaliskiego (od Radiowej do Archimedesa) wraz z remontem chodnika i ustawieniem koszy na śmieci, a także usprawnienia rowerowe na ul. Radiowej.
Realizacja projektu zakończyła się w 2019 r. z powodu opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej (Przetarg na projekt ogłoszono w styczniu 2017 r., dokumentacja projektowa została dostarczona w styczniu 2019 r.).

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śląskich do Widawskiej

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śląskich do Widawskiej

Budowa ścieżki rowerowej 590m wzdłuż Wrocławskiej po stronie bloków Sołtana, od Powstańców Śląskich do Widawskiej z wlotem w Sołtana oraz zjazdem z jezdni Wrocławskiej.

Stan realizacji:

W ramach realizacji projektu powstała droga dla rowerów od ul. Powstańców Śl. do ul. Widawskiej oraz zostały ustawione 4 ławki.

Samoobsługowa stacji serwisowania rowerów przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej

Samoobsługowa stacji serwisowania rowerów przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej

Projekt ma na celu zakupienie i montaż stacji rowerowej, dzięki której sami – całodobowo – dokonamy większości napraw w naszych rowerach. Dzięki dostępnym narzędziom możemy m.in.: napompować koła, wymienić przebitą dętkę, dokręcić wszystkie śrubki czy wycentrować koła.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Została zakupiona i zamontowana stacja serwisowania rowerów.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek

Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek

Budowa ostatniego brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż zalewanej płyty Powstańców Śl., 750m od kapliczki przy Pirenejskiej 8 do skrzyżowania z Wrocławską i dalej dociągniecie do Szkoły Zachodzącego Słońca.

Stan realizacji:

Projekt składa się z kilku elementów.
Przetarg na dokumentację projektową dla drogi dla rowerów ogłoszono w styczniu 2017 i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Oczekujemy na dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej aby ogłosić przetarg na realizację prac.
Obecnie trwa uzgadnianie z Wykonawcą umowy w sprawie przeprowadzenia mediacji, co ostatecznie umożliwi odbiór dokumentacji projektowej.

Ponadto została zgłoszona kolizja projektu z budową sieci gazowej, która będzie prowadzona w 2021 roku. Wystąpiliśmy do PSG w sprawie koordynacji działań.

ZOM wykonał część projektu polegającą na zamontowaniu nowych koszy na śmieci oraz ławek przy ul. Radiowej.

27 sierpnia 2019 r. Zespół Koordynujący zdecydował o odstąpieniu od realizacji fragmentu dotyczącego drogi dla rowerów na ul. Żołnierzy Wyklętych. Biuro Polityki Mobilności i Transportu nie akceptuje wyznaczenia przejazdu dla rowerów przez ul. Pirenejską. Brak tego przejazdu sprawia, że pozostały odcinek tej drogi dla rowerów traci pierwotny sens.

Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Radiową

Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Radiową

Ułożenie chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 lub z kostki betonowej o długości ok. 164 mb, szerokości do 2 m na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ulicą Radiową wzdłuż istniejącego ogrodzenia osiedla.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wybudowano nowy chodnik wzdłuż ogrodzenia osiedla przy ul. Wrocławskiej. Chodnik o szerokości dwóch metrów powstał na odcinku od skrzyżowania z ul. Radiową do budynku nr 8A. Opóźnienie w realizacji projektu wynika z trudności w znalezieniu wykonawcy prac.

Powered by Projectic.pl