Bemowo 2021 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Bemowo 2021

Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej

Projekt zakłada urządzenie eleganckiego skweru w rejonie skrzyżowania Wrocławskiej i Powstańców Śląskich (przy skateparku) składającego się z 2 części:
1) zabetonowany teren pomiędzy torowiskiem a uliczką osiedlową, wokół skateparku
2) zaniedbany skwerek po drugiej stronie uliczki osiedlowej

Stan realizacji:

Opracowano koncepcję projektową. W sierpniu 2021 r. ogłoszono przetarg na realizację. Z powodu braku ofert przetarg został unieważniony. Roboty zlecono do realizacji Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg z terminem do dnia 1 grudnia 2021 r.

Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły

Projekt zrealizowano. Doświetlono przejścia przy ul. Wrocławskiej i Widawskiej oraz na wysokości Wrocławskiej 11b.

Stan realizacji:

Doświetlono przejścia przy ul. Wrocławskiej i Widawskiej oraz na wysokości Wrocławskiej 11b.

Powered by Projectic.pl