Bielany 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Bielany 2016

Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby obsługiwały wszystkie relacje i przecznice.

Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby obsługiwały wszystkie relacje i przecznice.

Projekt polega na przebudowie włączeń do ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Podleśnej i Gwiaździstej tak, aby obsługiwały wszystkie relacje z/do ulic poprzecznych. Obecnie włączenia do ścieżki wzdłuż Podleśnej są przesunięte względem osi przecznic, a do ścieżki wzdłuż Gwiaździstej nie obsługują relacji do/z centrum.

Stan realizacji:

W ramach projektu przebudowane zostały wloty drogi dla rowerów, umożliwiające wygodny wjazd na nią z ulic poprzecznych. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu w marcu 2018 r. W związku z przebudową ul. Podleśnej zdecydowano o realizacji projektu w ramach tej przebudowy. Roboty zakończyły się jesienią 2018 r. W zakresie ul. Gwiaździstej przygotowywany jest projekt budowy łączników.

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta

Trasa rowerowa na odc. ul. Żeromskiego od Sacharowa do Podczaszyńskiego.

Stan realizacji:

Ustalono z projektodawcą i Centrum Komunikacji Społecznej, że ze względu na rozszerzenie zakresu (ciągła infrastruktura rowerowa na całej długości ul. Żeromskiego, konieczna przebudowa sygnalizacji) projekt zostanie zrealizowany jako droga dla rowerów. Budowa drogi dla rowerów na ul. Żeromskiego została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Powered by Projectic.pl