Bielany 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Bielany 2017

Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sokratesa nr 9

Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sokratesa nr 9

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy Sokratesa nr 9

Stan realizacji:

 Projekt zrealizowano. Zainstalowano dodatkowe latarnie oświetlające przejścia dla pieszych.

Doświetlenie przejścia dla pieszych - ul. Sokratesa x Balzaka

Doświetlenie przejścia dla pieszych - ul. Sokratesa x Balzaka

Doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Sokratesa x Balzaka

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zainstalowano dodatkowe latarnie oświetlające przejścia dla pieszych.

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego skrzyżowanie z ulicą Lisowską

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego skrzyżowanie z ulicą Lisowską

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego skrzyżowanie z ulicą Lisowską

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zainstalowano dodatkowe latarnie oświetlające przejścia dla pieszych.

Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie Żeromskiego x Płatnicza

Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie Żeromskiego x Płatnicza

Doświetlenie przejścia dla pieszych – skrzyżowanie Żeromskiego x Płatnicza

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zainstalowano dodatkowe latarnie oświetlające przejścia dla pieszych.

Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)

Projekt zakłada reorganizacje ruchu na ul. Lucjana Rudnickiego w celu wyznaczenia miejsca do zatrzymywania się autobusów. Projekt ma zminimalizować tworzące się tam korki. Miejsce reorganizacji przypada dla przystanku Kochanowskiego 01 – zatrzymują się tam autobusy linii 103, 122, 180, 197, 409.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Przystanek autobusowy na ul. Rudnickiego został przebudowany w ramach kompleksowej przebudowy ul. Rudnickiego w 2023 r.

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce

Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wygodniejsze dojścia do przystanków Reymonta i Chomiczówka.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2017 r. i unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.
W kwietniu 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kosztorysu i posiadanych środków. Trzeci przetarg został ogłoszony w grudniu 2019 r. i rozstrzygnięty. Uzyskano zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji. Obecnej trwa odbiór dokumentacji do Wykonawcy.

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach

Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów o łącznej długości 350 m, poprawiających spójność sieci tras rowerowych na Bielanach. Dodatkowo wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Sadowskiej oraz zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na dwóch lokalnych ulicach jednokierunkowych.

Stan realizacji:

W 2020 r. wprowadzono kontraruch rowerowy na ul. Staffa oraz wyniesiono przejście przez ul. Sadowskiej, w 2021 r. wprowadzono kontraruch rowerowy na ul. Cegłowskiej oraz wybudowano drogi dla rowerów na ul. Marymonckiej i Wólczyńskiej. Projekt został zrealizowany z opóźnieniem z powodu konieczności powtarzania przetargów i przeciągającego się opracowania dokumentacji projektowej.

Wygodniej rowerem między Marymoncką i Twardowską

Wygodne powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Twardowską, na zasadzie tzw. czwartego ramienia skrzyżowania wraz z oznakowaniem na jezdni.

Stan realizacji:

W ramach realizacji ZDM przygotował projekt organizacji ruchu na budowę łącznika rowerowego. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Policję, która zanegowała możliwość jego realizacji. Zatwierdzenie projektu z negatywną opinią Policji narażałoby miasto na odpowiedzialność w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego.

W związku z tym, 27 sierpnia 2019 r. Zespół Koordynujący zadecydował o odstąpieniu od realizacji projektu.

Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej

Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej strony nasypu ul. Mickiewicza na wiadukt nad trasą AK – od skrzyżowania z Rudzką i Klaudyny do początku istniejącej ścieżki rowerowej przy wiadukcie ul. Mickiewicza. Nawierzchnia bitumiczna.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano Powstała ścieżka rowerowa wzdłuż północnej strony nasypu ul. Mickiewicza na wiadukt nad trasą AK – od skrzyżowania z Rudzką i Klaudyny do początku istniejącej ścieżki rowerowej przy wiadukcie ul. Mickiewicza.
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w styczniu 2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg ogłoszono ponownie w listopadzie 2017 i unieważniono. W związku z tym dokumentację projektową wykonano we własnym zakresie. W kwietniu 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację robót w terenie.

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach

Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów przy ulicach Kasprowicza i Marymonckiej, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na zjeździe z mostu Północnego, wyniesienie przejścia i przejazdu przez ul. Książąt Mazowieckich oraz ulepszenie piaszczystej nawierzchni na niebieskim szlaku rowerowym przez Las Młociński.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2017 r. i unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.
Ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w grudniu 2019 r. i rozstrzygnięto. Dokumentacja została ukończona w 2021 r. W styczniu 2022 r., ogłoszono przetarg na budowę. Po rozstrzygnięciu przetargu, budowa powinna zostać zakończona latem 2022 r., jednak pomimo zawarcia umowy wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy oraz nie rozpoczął prac w terenie. Konieczne będzie ponowienie przetargu. W czerwcu 2023 r. ponownie ogłoszono przetarg na realizacje w zakresie budowy dróg dla rowerów przy ul. Kasprowicza i Marymonckiej. Budowa dróg dla rowerów przy ul. Kasprowicza i Marymonckiej została rozpoczęta, zakończenie prac powinno nastąpić w lutym 2024 roku.
Część projektu zakładała ulepszenie nawierzchni drogi leśnej w Lesie Młocińskim. Droga ta jest położona częściowo na gruntach o nieustalonej własności, co sprawia że realizacja tej części projektu nie jest możliwa. W związku z tym, 27 sierpnia 2019 r. Zespół Koordynujący zadecydował o odstąpieniu od realizacji tej części projektu.

Powered by Projectic.pl