Bielany 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Bielany 2022

Przejazdy przyjazne dla rowerzystów na Bielanach - podpórki rowerowe

Montaż 25 podpórek przy wybranych przejazdach z sygnalizacją, które ułatwią rowerzystom postój podczas oczekiwania na zmianę świateł.

Stan realizacji:

W większości lokalizacji projekt został zrealizowany. Pozostały do ustawienia tylko podpórki w rejonie ul. Sokratesa, które zostaną ustawione po zakończeniu przebudowy ulicy w lipcu 2022 r.

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego(od Wólczyńskiej do Cienkiej)

Budowa drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Wólczyńskiej (od ul. Sokratesa do ul. Nocznickiego) oraz remont chodnika po południowej stronie ul. Nocznickiego (od ul. Wólczyńskiej do ul. Cienkiej).

Stan realizacji:

Ze względu na kolizję z budową kolektora Lindego-Bis przez MPWiK projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku. Prace MPWiK zostaną zakończone na przełomie stycznia i lutego i wówczas mogą zostać rozpoczęte prace związane z realizacją projektu.

Powered by Projectic.pl