Mokotów 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Mokotów 2022

Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE

Zakres projektu obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowanie rondo Unii Europejskiej na wlocie ul. Marynarskiej, a następnie budowę krótkiego łącznika rowerowego do ul. Obrzeżnej. Dalszy ruch rowerowy odbywałby się po jezdni serwisowej ul. Obrzeżnej.

Stan realizacji:

Zakres projektu uległ rozszerzeniu o zmianę układu pasów ruchu w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu. Projekt organizacji ruchu został przygotowany i złożony do zatwierdzenia.

Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska

Projekt ma na celu uzupełnienie sieci dróg dla rowerów na Służewcu.

Stan realizacji:

Dokumentacja projektowa dla ul. Domaniewskiej, którą posiada ZDM wymaga dodatkowych zmian w związku z otrzymaną opinią Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które zasugerowało korektę przebiegu drogi dla rowerów, a także miejscowe wprowadzenie łączonego ciągu pieszo-rowerowego, co pozwoli stworzyć przestrzeń na nasadzenia drzew, które są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Również dla lokalizacji przy ul. Postępu, ZDM musi ponownie uzyskać zatwierdzenie dokumentacji projektowej w związku z otrzymanymi uwagami Biura Architektury i Planowana Przestrzennego dotyczącymi stworzenia miejsca na nasadzenia szpaleru drzew.
Obecnie ZDM prowadzi uzgodnienia z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego na temat ostatecznego kształtu projektu.
W związku z koniecznością wprowadzenia wyżej opisanych zmian, realizacja projektu przewidziana jest na 2024 rok.

Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)

Projekt polega na wybudowaniu chodnika wzdłuż al. Wilanowskiej oraz korekcie obecnej nawierzchni asfaltowej na odcinku Dominikańska – Potoki – Faworytki, który zostałby oznakowany jako droga dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ul. Dominikańską powstaną przejazdy dla rowerów. Pozwoli to na komfortowe poruszanie się pieszych oraz wygodne korzystanie z głównego połączenia rowerowego Wilanów-Mokotów.

Stan realizacji:

Opóźnienie w realizacji projektu było spowodowane dużą liczbą zadań przekazanych do realizacji ZDM. Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany i złożony do zatwierdzenia, trwa opracowanie projektu sygnalizacji.

Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)

Pięć krytych wiat ze stojakami rowerowymi do pozostawienia zapiętego roweru (lub hulajnogi elektrycznej), ze stacjami do samodzielnego serwisowania roweru (pompka + klucze). Umiejscowione w punktach dogodnych do przesiadki do transportu publicznego (metro, tramwaj, autobus) lub pieszego dojścia do miejsca docelowego (np. uczelni, pracy lub parku, miejsca rekreacyjnego).

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu ustawiono wiaty rowerowe w następujących lokalizacjach:
1. al. Niepodległości w rej. stacji metra Racławicka
2. al. Niepodległości w rej. stacji metra Wierzbno
3. Puławska/Waryńskiego
4. Woronicza 8
5. Rejon stacji metra Pole Mokotowskie
Dodatkowo ustawiono szóstą wiatę pod Urzędem Dzielnicy Bielany.

Oddychające chodniki na ul. Puławskiej

Są to specjalne płytki betonowe, które pochłaniają zanieczyszczone miejskie powietrze. Znacząco poprawi to jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy idąc do pracy lub na spacer.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu został wyremontowany chodnik na ul. Puławskiej na odcinku od ul. Puławskiej 15 do skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Morskie Oko.

Powered by Projectic.pl