Mokotów 2023 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Mokotów 2023

Zielona i przyjazna ulica Odyńca

Ulica Odyńca na odcinku od al. Niepodległości do Wołoskiej, a w szczególności do ul. Tagore’a, to przestrzeń nieprzyjazna dla pieszych. Projekt zakłada przeniesienie parkowania na jezdnię, dosadzenie drzew i krzewów, utworzenie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych. Uczyńmy ul. Odyńca lepszą przestrzenią publiczną!

Stan realizacji:

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu, obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień z innymi jednostkami.

Idzikowskiego: poprawa włączenia do ruchu z drogi rowerowej przy skrzyżowaniu z Czerniakowską

Projekt zakłada poprawę włączenia do ruchu z drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Idzikowskiego z Czerniakowską.

Stan realizacji:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Powered by Projectic.pl