Ogólnomiejskie 2021 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Ogólnomiejskie 2021

Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe

W Warszawie jest coraz więcej infrastruktury rowerowej, ale w wielu miejscach nadal brakuje drobnych udogodnień. Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów na Świderskiej, Marszałkowskiej, Bluszczańskiej i Głębockiej, wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów i zakup 1000 stojaków rowerowych do ustawienia w miejscach, gdzie taką potrzebę zgłaszali rowerzyści.

Stan realizacji:

Trwa opracowanie projektów dla poszczególnych odcinków. W czerwcu 2021 r. został ogłoszony przetarg na zakup stojaków, przetarg rozstrzygnięto i wybrano dostawcę stojaków. Dla ul. Świderskiej oraz Grenadierów projekty organizacji ruchu są opiniowane przez Policję i Zarząd Transportu Miejskiego.

Asfaltowe drogi dla rowerów

Projekt zakłada modernizację dróg dla rowerów poprzez wymianę starej i nierównej kostki bauma na asfalt a także remont chodników na ulicach: Grójecka, Racławicka, Wybrzeże Szczecińskie, Solidarności, Broniewskiego.

Stan realizacji:

W lipcu 2021 r. ogłoszono przetarg na remont dróg rowerowych na Wybrzeżu Szczecińskim i al. Solidarności. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. W sierpniu 2021 r. przetarg został ogłoszony ponownie i objął wszystkie odcinki objęte projektem. W zakresie ul. Wybrzeże Szczecińskie, al. Solidarności i ul. Grójeckiej przetarg został rozstrzygnięty. Prace w al. Solidarności zostały zakończone, na ul. Grójeckiej i Wybrzeżu Szczecińskim mają zakończyć się w maju 2022 r.
Dla pozostałych ulic, z powodu wycofania się wykonawców i zbyt wysokich ofert, konieczne jest przełożenie robót na 2022 r. W zakresie ul. Broniewskiego w lutym 2022 r. ogłoszono przetarg za roboty budowlane.

Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów

Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów

Projekt polega na zapewnieniu pieniędzy na realizację infrastruktury rowerowej, zgodnie z wolą mieszkańców. W ramach tego projektu możliwa będzie realizacja drogi dla rowerów na ul. Grenadierów, Marymonckiej, Wólczyńskiej, Stryjeńskich i Sokolej, utworzenie przejazdów dla rowerów u zbiegu al. KEN i Bartoka, a także poprawa bezpieczeństwa na ul. Świderskiej.

Stan realizacji:

Drogi dla rowerów na ul. Sokolej, Stryjeńskich i Wólczyńskiej zostały wybudowane. Skrzyżowanie al. KEN i ul. Bartoka zostało przebudowane i wyposażone w przejazdy rowerowe. Trwa budowa drogi dla rowerów na Grenadierów i Marymonckiej.

Powered by Projectic.pl