Ogólnomiejskie 2021 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Ogólnomiejskie 2021

Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe

W Warszawie jest coraz więcej infrastruktury rowerowej, ale w wielu miejscach nadal brakuje drobnych udogodnień. Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów na Świderskiej, Marszałkowskiej, Bluszczańskiej i Głębockiej, wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów i zakup 1000 stojaków rowerowych do ustawienia w miejscach, gdzie taką potrzebę zgłaszali rowerzyści.

Stan realizacji:

Trwa opracowanie projektów dla poszczególnych odcinków. W czerwcu 2021 r. został ogłoszony przetarg na zakup stojaków, przetarg rozstrzygnięto i wybrano dostawcę stojaków. Dla ul. Świderskiej oraz Grenadierów projekty organizacji ruchu są opiniowane przez Policję i Zarząd Transportu Miejskiego.

Asfaltowe drogi dla rowerów

Projekt zakłada modernizację dróg dla rowerów poprzez wymianę starej i nierównej kostki bauma na asfalt a także remont chodników na ulicach: Grójecka, Racławicka, Wybrzeże Szczecińskie, Solidarności, Broniewskiego.

Stan realizacji:

W lipcu 2021 r. ogłoszono przetarg na remont dróg rowerowych na Wybrzeżu Szczecińskim i al. Solidarności. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. W sierpniu 2021 r. przetarg został ogłoszony ponownie i objął wszystkie odcinki objęte projektem. W zakresie ul. Wybrzeże Szczecińskie, al. Solidarności i ul. Grójeckiej przetarg został rozstrzygnięty. Prace w al. Solidarności, na ul. Grójeckiej i Wybrzeżu Szczecińskim zostały zakończone.
Dla pozostałych ulic, z powodu wycofania się wykonawców i zbyt wysokich ofert, konieczne jest przełożenie robót na 2022 r. W zakresie ul. Broniewskiego trwają prace budowlane. W zakresie ul. Racławickiej trwa kompletowanie opinii, po czym projekt organizacji ruchu zostanie złożony do zatwierdzenia.

Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów

Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów

Projekt polega na zapewnieniu pieniędzy na realizację infrastruktury rowerowej, zgodnie z wolą mieszkańców. W ramach tego projektu możliwa będzie realizacja drogi dla rowerów na ul. Grenadierów, Marymonckiej, Wólczyńskiej, Stryjeńskich i Sokolej, utworzenie przejazdów dla rowerów u zbiegu al. KEN i Bartoka, a także poprawa bezpieczeństwa na ul. Świderskiej.

Stan realizacji:

Drogi dla rowerów na ul. Sokolej, Stryjeńskich, Marymonckiej, Wólczyńskiej i Grenadierów zostały wybudowane. Skrzyżowanie al. KEN i ul. Bartoka zostało przebudowane i wyposażone w przejazdy rowerowe.

Powered by Projectic.pl