Ogólnomiejskie 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Ogólnomiejskie 2022

Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie

Ustawienie przy węzłach komunikacyjnych boksów na rowery. Boksy rowerowe zlokalizowane w różnych lokalizacjach w Warszawie. Forma garażu na własny rower mająca na celu jego zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą.

Stan realizacji:

Przeprowadzono konsultacje rynkowe aby określić dostępne na rynku rozwiązania. Na ich podstawie zostanie przygotowane zamówienie na dostawę i montaż boksów.

Nowe drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

Trwa projektowanie nowych odcinków. Dla ul. Płaskowickiej projekt został opracowany, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowalne.
Dla ul. Światowida został zatwierdzony projekt organizacji ruchu, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Dla ul. Fieldorfa trwają ostatnie prace projektowe przed złożeniem projektu do opinii i uzgodnień. Dla al. Stanów Zjednoczonych projekt został złożony do opinii i uzgodnień.

Wygodne drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach w całej Warszawie o brakujące odcinki oraz modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

Trwa projektowanie dróg dla rowerów.

Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

Powered by Projectic.pl