Ogólnomiejskie 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Ogólnomiejskie 2022

Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie

Ustawienie przy węzłach komunikacyjnych boksów na rowery. Boksy rowerowe zlokalizowane w różnych lokalizacjach w Warszawie. Forma garażu na własny rower mająca na celu jego zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą.

Stan realizacji:

Przeprowadzono konsultacje rynkowe aby określić dostępne na rynku rozwiązania. W związku z licznymi przeszkodami w realizacji projektu w oryginalnym kształcie – negatywna opinia Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, negatywna opinia Wydziału Prawnego ZDM w zakresie darmowego udostępniania boksów rowerowych na rzecz osób trzecich, został zmieniony zakres projektu, który obecnie obejmuje ustawienie 5 wiat rowerowych na 50 stanowisk rowerowych. Przetarg na realizację w trybie „zaprojektuj i buduj” zostanie ogłoszony w III kwartale 2023 roku.

Nowe drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

Trwa projektowanie nowych odcinków. Dla ul. Płaskowickiej projekt został opracowany, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowalne.
Dla ul. Światowida został zatwierdzony projekt organizacji ruchu, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Dla ul. Fieldorfa trwają ostatnie prace projektowe przed złożeniem projektu do opinii i uzgodnień. Dla al. Stanów Zjednoczonych projekt został złożony do opinii i uzgodnień.

Wygodne drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach w całej Warszawie o brakujące odcinki oraz modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

W ramach realizacji projektu:
– dla łącznika ul. Długiej w Wesołej z ul. Grzybową została opracowana kompletna dokumentacja projektowa. W czerwcu 2023 r., ogłoszono przetarg na realizację, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację, z terminem 90 dni od dnia rozpoczęcia prac,
– dla al. Jana Pawła II (odc. Nowolipki – Anielewicza) trwają prace projektowe, realizacja projektu przewidziana na IV kwartał 2023 r.,
– na Al. Jerozolimskich (odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grzymały-Sokołowskiego) droga dla rowerów i chodnik zostały przebudowane,
– na ul. Rembielińskiej wyremontowano drogę dla rowerów i chodnik na odc. Poborzańska – Bartnicza, realizacja pozostałej części jest przewidziana na 2023 r. i jest uzależniona od uregulowania kwestii własności gruntu, odcinek Poborzańska – granica metra zakończenie realizacji nastąpi w IV kwartale 2023 r.,
– dla Al. Jerozolimskich (po obu stronach na odc. Śmigłowca – Popularna) projekt organizacji ruchu został zatwierdzony, wysłano zgłoszenie robót do Wojewody Mazowieckiego, trwa przygotowanie projektu zieleni, przetarg na roboty budowlane jest planowany w III-IV kwartale 2023 r.

Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

Stan realizacji:

W ramach lokalizacji znajdujących się w projekcie:
– dla ul. Zamoyskiego – przygotowano projekt, który obecnie jest w opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
– dla ul. Saskiej – projekt został przygotowany i zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym,
– dla ul. Grochowskiej – projekt został przygotowany i trafił do opinii innych jednostek,
– dla ul. Międzynarodowej – projekt został przygotowany i trafił do opinii innych jednostek,
– dla ul. Trakt Lubelski – trwa projektowanie,
– pl. Hallera – trwa projektowanie.
Projekt zrealizowano w zakresie lokalizacji przy ul. Chruściela „Montera”, ul. Zwycięzców oraz ul. Kirasjerów.

Powered by Projectic.pl