Ogólnomiejskie 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Ogólnomiejskie 2022

Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie

Ustawienie przy węzłach komunikacyjnych boksów na rowery. Boksy rowerowe zlokalizowane w różnych lokalizacjach w Warszawie. Forma garażu na własny rower mająca na celu jego zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą.

Stan realizacji:

Przeprowadzono konsultacje rynkowe aby określić dostępne na rynku rozwiązania. W związku z długim czasem uzgodnień projektu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, przetarg na realizację w trybie „zaprojektuj i buduj” zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 roku.

Nowe drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

Trwa projektowanie nowych odcinków. Dla ul. Płaskowickiej projekt został opracowany, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowalne.
Dla ul. Światowida został zatwierdzony projekt organizacji ruchu, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Dla ul. Fieldorfa trwają ostatnie prace projektowe przed złożeniem projektu do opinii i uzgodnień. Dla al. Stanów Zjednoczonych projekt został złożony do opinii i uzgodnień.

Wygodne drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach w całej Warszawie o brakujące odcinki oraz modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

W ramach realizacji projektu:
– dla łącznika ul. Długiej w Wesołej z ul. Grzybową uzyskano zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Dokumentacja została odebrana, realizacja projektu przewidziana na II-III kwartał 2023 r.,
– dla al. Jana Pawła II (odc. Nowolipki – Anielewicza) trwają prace projektowe, realizacja projektu przewidziana na II-III kwartał 2023 r.,
– na Al. Jerozolimskich (odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grzymały-Sokołowskiego) droga dla rowerów i chodnik zostały przebudowane,
– na ul. Rembielińskiej wyremontowano drogę dla rowerów i chodnik na odc. Poborzańska – Bartnicza, realizacja pozostałej części jest przewidziana na 2023 r. i jest uzależniona od uregulowania kwestii własności gruntu, odcinek Poborzańska – granica metra zakończenie realizacji nastąpi w IV kwartale 2023 r.,
– dla Al. Jerozolimskich (po obu stronach na odc. Śmigłowca – Popularna) projekt został złożony do opiniowania i zatwierdzenia w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym, przetarg na roboty budowlane jest planowany w II-III kwartale 2023 r.

Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

Stan realizacji:

W ramach lokalizacji znajdujących się w projekcie:
– dla ul. Zamoyskiego – przygotowano projekt, który obecnie jest w opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
– dla ul. Zwycięzców – projekt został przygotowany i zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym,
– dla ul. Saskiej – projekt został przygotowany i zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym,
– dla ul. Grochowskiej – projekt został przygotowany i trafił do opinii inych jednostek,
– dla ul. Międzynarodowej – projekt został przygotowany i trafił do opinii inych jednostek,
– dla ul. Trakt Lubelski – trwa projektowanie,
– pl. Hallera – trwa projektowanie.
Realizacja projektu przewidziana jest na III i IV kwartał 2023 r.

Powered by Projectic.pl