Ogólnomiejskie 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Ogólnomiejskie 2022

Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie

Ustawienie przy węzłach komunikacyjnych boksów na rowery. Boksy rowerowe zlokalizowane w różnych lokalizacjach w Warszawie. Forma garażu na własny rower mająca na celu jego zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą.

Stan realizacji:

Przeprowadzono konsultacje rynkowe aby określić dostępne na rynku rozwiązania. W związku z licznymi przeszkodami w realizacji projektu w oryginalnym kształcie – negatywna opinia Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, negatywna opinia Wydziału Prawnego ZDM w zakresie darmowego udostępniania boksów rowerowych na rzecz osób trzecich, został zmieniony zakres projektu, który obecnie obejmuje ustawienie 6 wiat rowerowych na 50 stanowisk rowerowych. Przetarg na realizację w trybie „zaprojektuj i buduj” został ogłoszony pod koniec lutego 2024 roku, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę z terminem realizacji do 18 sierpnia 2024 roku.

Nowe drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

W ramach realizacji projektu:
-na ul. Płaskowickiej zostały zakończone prace budowalne na odcinku od al. KEN do ul. Pileckiego, dla pozostałej części trwają prace projektowe,
-na ul. Światowida projekt zrealizowano, powstała droga dla rowerów na odcinku ul. Ćmielowska – Mehoffera,
-na ul. Fieldorfa uzyskano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, trwa opracowywanie projektów wykonawczych, w tym ZDM ogłosił postępowanie dotyczące przestawienia wiaty przystankowej i biletomatu,
-na al. Stanów Zjednoczonych projekt w znacznie większym zakresie będzie realizowany przez inwestora prywatnego.

Wygodne drogi dla rowerów

Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach w całej Warszawie o brakujące odcinki oraz modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

Stan realizacji:

W ramach realizacji projektu:
– dla łącznika ul. Długiej w Wesołej z ul. Grzybową została opracowana kompletna dokumentacja projektowa. W czerwcu 2023 r., ogłoszono przetarg na realizację, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację, na etapie przygotowywania robót budowalnych, po przekazaniu Wykonawcy terenu pod inwestycję, Urząd Dzielnicy Rembertów przesłał informację, że właścicielem działki ewidencyjnej nr 7 z ob. 3-00-49 jest Skarb Państwa, co równocześnie unieważnia wydaną wcześniej przez Urząd Dzielnicy zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowalne, sprawa została przekazana do Centrum Komunikacji Społecznej,
– dla al. Jana Pawła II (odc. Nowolipki – Anielewicza) trwają prace projektowe w koordynacji z Tramwajami Warszawskimi,
– na Al. Jerozolimskich (odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grzymały-Sokołowskiego) droga dla rowerów i chodnik zostały przebudowane,
– na ul. Rembielińskiej wyremontowano drogę dla rowerów i chodnik na odc. Poborzańska – Bartnicza, realizacja pozostałej części jest przewidziana na 2024 r. i jest uzależniona od uregulowania kwestii własności gruntu, odcinek Poborzańska – granica metra zakończenie realizacji nastąpi w 2024 r.,
– dla Al. Jerozolimskich (po obu stronach na odc. Śmigłowca – Popularna) projekt organizacji ruchu został zatwierdzony. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, otrzymane oferty przekraczały budżet na realizację. Obecenie projekt ponownie podlega zatwierdzeniu w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym, w związku z koniecznością zachowania terminu ważności.

Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

Stan realizacji:

W ramach lokalizacji znajdujących się w projekcie:
– dla ul. Zamoyskiego – projekt został przygotowany i zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, rozpoczęto prace w terenie z terminem do 9 listopada br.,
– dla ul. Saskiej – projekt został przygotowany i zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, ogłoszono przetarg oraz wybrano wykonawcę, realizacja przewidziana w II połowie 2024 r.,
– dla ul. Grochowskiej – projekt został przygotowany i trafił do opinii innych jednostek,
– dla ul. Międzynarodowej – projekt został przygotowany i trafił do opinii innych jednostek,
– dla ul. Trakt Lubelski – trwa projektowanie,
– pl. Hallera – trwa projektowanie.
Projekt zrealizowano w zakresie lokalizacji przy ul. Zwycięzców, ul. Chruściela „Montera” oraz ul. Kirasjerów.

Powered by Projectic.pl