Ogólnomiejskie 2023 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Ogólnomiejskie 2023

Asfaltowe drogi dla rowerów

Projekt polega na budowie nowych dróg rowerowych i modernizacji istniejących w oparciu o ich ważność w systemie transportowym, stan techniczny i możliwości realizacyjne. Projekt obejmuje drogi rowerowe w całej Warszawie.

Stan realizacji:

W zakresie Al. Jerozolimskich opracowano projekt, który został złożony do opinii i uzgodnień.

Powered by Projectic.pl