Ogólnomiejskie 2020 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Ogólnomiejskie 2020

Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci

Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci

Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury rowerowej o nowe drogi rowerowe.

Projekt przewiduje:

1. budowę drogi rowerowej od skrzyżowania al. Stanów Zjednoczonych/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej
2. kontraruch w Czapelskiej i Męcińskiej
3. modernizację drogi rowerowej wzdłuż Wołoskiej i Boboli od Rostafińskich do Domaniewskiej (bez odcinków robionych przez ZMID)
4. modernizację drogo rowerowej w Powstańców Śląskich od Maczka do Piastów Śląskich

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Latem 2020 r. wyremontowano drogi dla rowerów na Wołoskiej i Powstańców Śląskich. Budowa drogi dla rowerów w al. Stanów Zjednoczonych zakończyła się na początku 2021 r.

Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa

Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa

Styk ul. Puławskiej i Doliny Służewieckiej przez wiele lat należał do miejsc bardzo zaniedbanych i niechętnie odwiedzanych. W ostatnich latach w tej okolicy dużo się zmieniło: nowy piękny park na terenach dawnych działek, odtworzenie stawu przy pętli tramwajowej, dwa przejazdy rowerowe pod ul. Puławską, nasadzenia drzew w Dolinie Służewieckiej, wyremontowana ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż Puławskiej. Jednak wciąż jest jeszcze trochę do zrobienia.

Niniejszy projekt pozwoli jeszcze bardziej poprawić jakość przestrzeni publicznej w tym miejscu, a w szczególności:
1) wyciszy je od ruchu samochodowego w Dolinie Służewieckiej,
2) zauważalnie poprawi jakość infrastruktury rowerowej i pieszej w tym miejscu

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:
– wymiana nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię asfaltową na długości ok. 600 metrów
– utworzenie ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 420 metrów, łączącego drogę dla rowerów przy Puławskiej z droga dla rowerów w Parku im. Romana Kozłowskiego
– nasadzenie dorodnych tuj (200-250 cm) na długości ok. 250 metrów (w sumie ok. 500 sztuk)
– nasadzenie 30 drzew o minimalnym obwodzie 16-18 cm
– nasadzenie ok. 150 metrów krzewów wzdłuż jezdni Doliny Służewieckiej
– demontaż schodów oraz ok. 30 metrów nieużywanego chodnika przy jezdni Doliny Służewieckiej i w to miejsce nasadzenie trawnika
– ustawienie 5 ławek
– ustawienie 5 koszy na śmieci

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wyremontowano asfaltowy ciąg wzdłuż Doliny Służewieckiej i dopuszczono na nim ruch rowerowy. Wyremontowano również fragment chodnika wzdłuż ul. Puławskiej. Wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego ustawiono 8 ławek i posadzono zieleń. Ustawiono też 5 koszy na śmieci.

Wiaty rowerowe przy szkołach

Wiaty rowerowe przy szkołach

Projekt polega na postawieniu przed wejściami do szkół i przedszkoli w Warszawie łącznie 90 wiat rowerowych. Każda wiata mieści 10 stojaków. Wiaty staną przed placówkami edukacyjnymi wybranymi na etapie realizacji, po konsultacji z dzielnicami lub dyrektorami szkół i przedszkoli. Dodatkowym kryterium wyłonienia szkół będą mogły być dane dotyczące zaangażowania placówek w akcję Rowerowy Maj. Aktualnie na terenie Warszawy jest ponad 200 placówek, które mają stojaki rowerowe na swoim terenie. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy znajduje się taka placówka.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu ustawiono 90 wiat rowerowych zadaszających parkingi dla rowerów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Pod każdą wiatą mieści się 10 stojaków na 20 rowerów. Lokalizacje wiat zostały wybrane przez ZDM wspólnie z urzędami dzielnic i w porozumieniu z zainteresowanymi placówkami. Zakres projektu został rozszerzony: tam, gdzie to konieczne parkingi rowerowe zostały rozbudowane, zreorganizowane lub zmodernizowane. Specjalnie w celu utworzenia parkingów rowerowych pod wiatami placówki otrzymały dodatkowe 500 stojaków rowerowych do samodzielnego montażu.

Więcej informacji o projekcie, w tym mapę z lokalizacją wszystkich wiat, można znaleźć pod adresem https://zdm.waw.pl/aktualnosci/wiaty-rowerowe-przy-szkolach-podsumowujemy-projekt/

Powered by Projectic.pl