Praga-Północ 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Praga-Północ 2016

Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze

Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze

Projekt zawiera pakiet prostych i tanich usprawnień poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na praskich ulicach – pasy rowerowe, wyznaczanie przejść i przejazdów, budowa azylów na przejściach, uzupełnianie brakujących połączeń rowerowych. Elementy projektu zostały tak dobrane, by uzupełniać to, co już istnieje w terenie lub jest planowane do wykonania.

Stan realizacji:

Rozwój sieci tras rowerowych:
W ramach projektu wyznaczono pasy rowerowe na ul. Radzymińskiej, dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerowy na ul. Rzeszotarskiej, Brzeskiej, Czynszowej i Jasińskiego oraz przebudowano układ dróg rowerowych w rejonie Wybrzeża Szczecińskiego.
Bezpieczne przejścia dla pieszych:
dotychczas poprawiono bezpieczeństwo pieszych w następujących miejscach:
*​skrócenie przejścia dla pieszych na zjeździe z mostu Gdańskiego;
*poszerzenie chodnika przy wejściu do ZOO od strony ul. Ratuszowej;
*wyznaczenie przejść dla pieszych na ul. Szymanowskiego i Harnasie;
*azyle dla pieszych na przejściach przez ul. Sierakowskiego przy pl. Weteranów i ul. Jasińskiego;
*korekta geometrii skrzyżowania („uszy Myszki Miki”) na skrzyżowaniach ul. Strzeleckiej z ul. Konopacką i Kowelską;
*korekta geometrii skrzyżowania ul. Zamoyskiego i Marcinkowskiego i budowa azyli na przejściach;
*azyl na przejściu dla pieszych przez ul. Wileńską przy ul. Czynszowej;
*azyle na przejściach dla pieszych przez ul. Szwedzką przy ul. Bródnowskiej, Kowieńskiej i Strzeleckiej;
*azyl na przejściu dla pieszych przez Jagiellońską (Zamoyskiego) przy Marcinkowskiego;
*sygnalizacja na przejściu przez ul. Wybrzeże Szczecińskie przy moście Śląsko-Dąbrowskim.

Planowana jest realizacja kolejnych elementów projektu:
*azyl na przejściu i zawężenie przekroju skrzyżowania ul. Wileńskiej z Inżynierską (w ramach II etapu wprowadzenia SPPN);
*zawężenie przekroju skrzyżowania ul. Wileńskiej z Konopacką (w ramach II etapu wprowadzenia SPPN);
*zawężenie zjazdu w kierunku Ronda Żaba z ronda Starzyńskiego;
*wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Szanajcy (konieczna modyfikacja projektu wynikająca z potrzeby zapewnienia odwodnienia jezdni).

Opóźnienie realizacji projektu wynika z jego bardzo dużego zakresu wymagającego przygotowania kilkudziesięciu osobnych projektów, a także z konieczności kilkukrotnego powtarzania przetargów na wykonanie dokumentacji (dla części dotyczącej przejść dla pieszych) oraz realizację robót w terenie (dla części dotyczącej infrastruktury rowerowej).
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na pl. Hallera oraz dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na jezdniach serwisowych ul. Jagiellońskiej jest planowane w ramach utworzenia centrum lokalnego na pl. Hallera.

Powered by Projectic.pl