Praga-Północ 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Praga-Północ 2017

Tablice informacyjne o obiektach zabytkowych Pragi

Tablice informacyjne o obiektach zabytkowych Pragi

Umocowanie 20 modułów MSI zawierających informacje i ikonografie na temat obiektu (w języku polskim i angielskim). Tekst i ilustracja nadrukowane są na przeźroczystej płycie poliwęglanowej mocowanej do ściany budynku. Taka forma zapewnia eksponowanie informacji nie ingerując w otoczenie.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. We współpracy z autorem projektu opracowano i zredagowano 20 modułów tablic. Wykonano wizualizacje dla wszystkich modułów. Przesłano do właścicieli/administratorów nieruchomości pismo (z treścią i wizualizacją modułu) z prośbą o zgodę na montaż. Po uzyskaniu zgód możliwe było wystąpienie do konserwatora zabytków o zalecenia dotyczące montażu. Zamontowano 19 modułów. Ze względu na ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 1 moduł będzie zrealizowany w 2018 roku.

Rozświetlamy Park Praski!

Rozświetlamy Park Praski!

Projekt zakłada poprawę poziomu bezpieczeństwa i komfortu przebywania w Parku Praskim poprzez wymianę oświetlenia w głównych alejach oraz miejscach rekreacji mieszkańców.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu, w dwóch głównych alejkach parku pojawiło się 25 stylizowanych latarni typu Pastorał Warszawski o wysokości 7 metrów, a w alejkach bocznych 181 latarni parkowych o wysokości 5,5 metra. Wszystkie słupy zostały wyposażone w diodowe oprawy LED o białej barwie światła oraz czujniki ruchu.

System sterujący oświetleniem parku jest unikalny na skalę miasta. To tzw. oświetlenie nadążne, działające w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie przyciemnia się do określonej mocy oprawy (domyślnie do 60 proc., z możliwością dostosowania) oraz stan akcji, czyli rozjaśnienia do 100 proc. w chwili wykrycia pieszego. Początkowo pomysł zakładał wymianę 87 latarni w Parku Praskim. Dzięki dodatkowym środkom wymieniono oświetlenie w całym parku.

W związku ze zwiększeniem zakresu, realizacja projektu się opóźniła. W lutym 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację. Prace budowlane zostały zakończone we wrześniu 2018 r.

Praska Galeria Sław

Praska Galeria Sław

Projekt przewiduje upamiętnienie w przestrzeni ulicy Stalowej postaci historycznych i współczesnych, które zaważyły na losach prawobrzeżnej Warszawy, w tym w szczególności Pragi (Północ)

Stan realizacji:

Projekt zrealizowany. Praską Galerię Sław upamiętniającą osoby zasłużone dla dzielnicy Praga-Północ odsłonięto podczas święta ulicy Stalowej i Nowej Pragi.

Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)

Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)

1.Poprawienia drogi rowerowej na ul.Targowej:
a)poprawienie przejazdów bramowych (wypełnienie spoin „kocich łbów”)
b)poprawienie przejazdu przez ul.Białostocką
2.Uspokojenie ruchu – brukowy odcinek ul.Ząbkowskiej
Projekt poprawi bezpieczeństwo i komfort dla rowerzystów i pieszych.

Stan realizacji:

Przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez ul. Białostocką na wlocie w ul. Targową zostało przebudowane. Zlecono realizację prac związanych z modyfikacją nawierzchni zjazdów bramowych przecinających drogę dla rowerów wzdłuż ul. Targowej.
Na ul. Ząbkowskiej do czasu planowanej rewitalizacji ulicy planowane jest wyznaczenie miejsc parkingowych na jezdni.

Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej

Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej

Projekt przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Sierakowskiego do ul. Floriańskiej. (możliwośc kontynuowania jazdy rowerem boczną uliczką Alei Solidarności)

Stan realizacji:

Od czasu weryfikacji projektu zmieniła się organizacja ruchu w tym rejonie (kierunek ruchu na jezdni serwisowej), co sprawia że realizacja projektu w pierwotnym kształcie nie jest możliwa bez kosztownej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską i z ul. Sierakowskiego. Koszt takiej inwestycji wynosiłby co najmniej kilkaset tysięcy zł i byłby niewspółmiernie wysoki do korzyści płynących z jego realizacji. Ponadto, ponowna przebudowa skrzyżowań w okresie kilku lat byłaby niegospodarna.

W związku z tym, 27 sierpnia 2019 r. Zespół Koordynujący zadecydował o odstąpieniu od realizacji projektu.

Powered by Projectic.pl