Praga-Południe 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Praga-Południe 2017

Grochów Północny i Gocławek - ułatwienia dla pasażerów tramwajów, ułatwienia rowerowe

Grochów Północny i Gocławek - ułatwienia dla pasażerów tramwajów, ułatwienia rowerowe

Projekt polega na posadzeniu drzew na Grochowskiej i Chłopickiego, dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii) oraz utworzeniu obustronnych dojść do przystanków tramwajowych wzdłuż Grochowskiej poprzez wyznaczenie pasów na ich początku.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2017 i rozstrzygnięto. Dokumentacja została ukończona w lutym 2018 r. W 2018 r. dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów na ul. Kiprów. W 2020 r. wybudowano nowe przejścia dla pieszych prowadzące na przystanki tramwajowe na ul. Grochowskiej.
Zmiany na pozostałych ulicach wymagają dodatkowych uzgodnień.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ul. Bliskiej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ul. Bliskiej

Projekt polega na oświetleniu odcinka chodnika wzdłuż ulicy Bliskiej od ul. Lubelskiej do ul. Nowińskiej, czyli przejścia prowadzącego od dworca Warszawa Wschodnia do osiedli mieszkaniowych. Ustawienie latarni posłuży poprawie bezpieczeństwa mieszkańców okolicy.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wykonano remont oświetlenia ul. Bliskiej na Kamionku. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował o rozszerzeniu projektu i kompleksowo oświetlił całą ulicę. Wzdłuż ulic ustawiono 8 nowych słupów z pracami LED. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie chodnika, przed budynkiem Bliska 23 pojawiły się niskie słupy oświetleniowe, zaś po drugiej stronie ustawiono dodatkową latarnię oświetlającą chodnik. Dodatkowe oprawy z jaśniejszym światłem pojawiły się w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Bliską przy Dworcu Wschodnim. W ramach odtworzenia ułożony został nowy chodnik.

Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2018 r. ze względu na trudności w znalezieniu wykonawcy robót. Dokumentacja projektowa została ukończona jesienią 2017 r. Ogłoszono przetarg na budowę z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 r. W związku z brakiem ofert przetarg unieważniono. Przetarg został powtórzony w lutym 2018 roku i wówczas udało się go rozstrzygnąć.

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED

Projekt zakłada montaż 4 nowoczesnych latarni typu LED przy nowo wybudowanym chodniku wzdłuż. ul. gen. Bora-Komorowskiego (pomiędzy ul. M. Pawlikowskiego a gen. St. Skalskiego) oraz 7 latarni wzdłuż chodnika, który będzie realizowany w roku 2016 (pomiędzy ul. Afrykańską a gen. St. Skalskiego).

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu zamontowano latarnie oświetlające nowy chodnik.

Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama

Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama

Projekt polega budowie drogi rowerowej po północnej stronie Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama, czyli na ostatnim brakującym fragmencie.

Stan realizacji:

W ramach projektu została wybudowana droga dla rowerów wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego. Projekt został zrealizowany w grudniu 2020 r. z powodu konieczności powtarzania przetargu na dokumentację projektową (styczeń 2017; lipiec 2017) oraz znacznie opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego

Projekt ma na celu wymalowanie pasów rowerowych i wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Abrahama od ul. Kapelanów AK do ul. Fieldorfa i na ul. Umińskiego.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wiosną 2021 r. przebudowana została ul. Umińskiego. Wiosną 2022 r. przebudowana została ul. Abrahama. W ramach przebudowy na obu ulicach powstały pasy rowerowe i miejsca postojowe, poprawiono również bezpieczeństwo przejść dla pieszych.
Realizacja inwestycji była opóźniona ze względu na przeciągające się opracowanie dokumentacji projektowej i znaczne zwiększenie zakresu prac (kompleksowa przebudowa ulicy).

Kontraruch rowerowy na ulicy Mycielskiego, Paca i Prochowej

Projekt polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu pod prąd dla rowerów na ul. Mycielskiego, Paca i Prochowej.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wyznaczono kontraruch dla rowerów na ul. Mycielskiego, Paca i Prochowej.

Uzupełnij DZIURĘ - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów

Uzupełnij DZIURĘ - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów

Infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy Grenadierów. Przerwa w ciągłości pasów przy skrzyżowaniu z Majdańską oraz na wysokości przystanku Majdańska 04. Przed stacją Orlen pas do skrętu prowadzący do drogi rowerowej Białowieska i drogi rowerowej Ostrobramska.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Na odcinku od al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ostrobramskiej została wybudowana droga dla rowerów. Dodatkowo wyremontowane zostały odcinki chodnika.
Realizacja projektu zakończyła się z opóźnieniem, pierwszy przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kosztorysu i posiadanych środków. Ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w grudniu 2019 r. i rozstrzygnięto. W wyniku prac projektowych zakres projektu uległ zmianie: w miejsce pasów rowerowych została wytyczona droga dla rowerów a zakres projektu został zwiększony o szereg dodatkowych prac, które uporządkowały ruch i parkowanie w okolicy oraz będą służyć szerokiej grupie mieszkańców.

Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej

Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej

Projekt ma na celu wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż Saskiej i Egipskiej po północno-wschodniej stronie, pomiędzy Lizbońską a Afrykańską.

Stan realizacji:

W ramach projektu została wybudowana droga dla rowerów wzdłuż ul. Saskiej i Egipskiej na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do ul. Ateńskiej.
Realizacja projektu zakończyła się wiosną 2021 r. Opóźnienie wynikało z konieczności powtarzania przetargów na projekt oraz przeciągających się uzgodnień dokumentacji.

Powered by Projectic.pl