Praga-Południe 2020 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Praga-Południe 2020

Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy

Projekt polega na:
– dopuszczeniu kontraruchu na Jakubowskiej, Czeskiej, Walecznych (na całej długości) i Finlandzkiej
– dopuszczeniu ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego (kolejność oznacza hierarchię)
– Dobrowoja
– Igańska
– Kruszewskiego
– Omulewska
– Sulejkowska
– Gdecka
– Komorska
– Zbaraska
– Okuniewska
– Pustelnicka
– Kawcza
– Tarnowiecka
Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w tych ulicach wymaga wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h (jeżeli nie funkcjonuje) oraz zastosowania fizycznych środków uspokojenia ruchu.

Stan realizacji:

24 lipca 2020r., był dniem otwarcia ofert na wykonanie zadania w procedurze przetargowej. Ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca unieważniono postępowanie przetargowe. Ze względu na długi proces wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej zachodziła uzasadniona obawa, że projektu nie uda się zakończyć w jednym roku budżetowym. W związku z tym jest konieczne przeniesienie zadania na kolejny rok budżetowy.

Powered by Projectic.pl