Śródmieście 2021 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Śródmieście 2021

Nowe drzewa na Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok

Projekt polega na zmianie zagospodarowania przestrzeni poprzez nasadzenia nowych drzew, po stronie zachodniej ulicy Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok – zgodnie koncepcją Zarządu Zieleni.

Stan realizacji:

W kwietniu 2021 r. ogłoszono przetarg na realizację projektu. Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych. Ponowny przetarg ogłoszono w czerwcu 2021 r., wykonawca został wybrany, podpisano umowę na realizację. Nasadzenia trwają i zakończą się jesienią 2021 r.

Powered by Projectic.pl